Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2779 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24 C9737a 4
This book includes: about you; memories; around the world; life stories; making plans; news and media; social maters; things of importance; society and the future; another story; rules and freedom;...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 C742a 4
This book includes: questions; answers; sentences; comparatives and superlatives; grammar snack; improve your writing.
Ký hiệu xếp giá: 427.973 O981m
American English File gets students talking thanks to its unique and proven formula combining confidence-building, opportunity, and motivation. High-interest content is organized in lively,...
Ký hiệu xếp giá: 427.973 O981
American English File gets students talking thanks to its unique and proven formula combining confidence-building, opportunity, and motivation. High-interest content is organized in lively,...
Ký hiệu xếp giá: 372.5044 W9474a
Contents: three - dimensional activities; puppets, masks and manikins; printing; drawing by looking; drawing form imagination; colors ; design; technology.
Ký hiệu xếp giá: 610 B152 2016
Cuốn sách trình bày 80 kỹ năng, được chia thành 3 phần: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thăm khám và kỹ năng thủ thật. Trong từng phần kỹ năng đều được trình bày theo cấu trúc chung: tên kỹ năng; tổng...
Ký hiệu xếp giá: 368.22 B221 2014
Trình bày những vấn đề chung về bảo hiểm trong kinh doanh thương mại hàng hải quốc tế, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm thân tàu biển, bảo hiểm trách nhiệm dân sự...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 O27b 2009
This book provides the historical and cultural background to British society and institutions such as the NHS and the BBC as well as an insight into the private daily life of the British people....
Ký hiệu xếp giá: 808.066651 P5582b
Contents: Introduction Unit 1: Jobs and responsibilities Unit 2: Telephoning to make arrangements Unit 3: Organizations Unit 4: Planning ahead Unit 5: Growth and development Unit 6: Problem solving...
Đang xem: 635