Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
243 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 518.5 Gi-K
Chủ đề: Thống kê
Chương 1: Nhập môn Chương 2: Điều tra thống kê Chương 3: Phân tổ thống kê Chương 4: Số đo thống kê Chương 5: Hồi quy và tương quan Chương 6: Dãy số thời gian Chương 7: Phương pháp chỉ số và chỉ số...
Ký hiệu xếp giá: 301.072 D211G
Giới thiệu một số khái niệm và kết quả cơ bản của xác suất: Giải tích tổ hợp, phép thử và biến số, công thức xác suất của tổng và tích hai biến số, dãy phép thử Bernoulli, biến ngẫu nhiên, hàm phân...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1 GI-108TR
Giáo trình này cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống chỉ tiêu thống kê doanh nghiệp, phương pháp tính toán và phân tích các chỉ tiêu để thực hiện cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý kinh...
Ký hiệu xếp giá: 519.20711 D928g
Trình bày giải tích tổ hợp; phép thử và biến cố; xác suất và công thức tính; biến số ngẫu nhiên; lý thuyết mẫu; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thiết; hồi quy tuyến tính.
Ký hiệu xếp giá: 519.5 M6622i 2003
This book includes: Introduction to probability and counting; Some probability laws; Discrete distributions; Continuous distributions; Joint distributions; Descriptive statistics; Estimation;...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 NG527NH
Cuốn sách này bao gồm 09 chương, trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng - những khái niệm cơ bản, kiểm soát chất lượng, lấy mẫu kiểm định thuộc tính, lấy mẫu kiểm định biến số, kiểm soát quá...
Ký hiệu xếp giá: 330.020 76 Ki-L
Mục lục Phần I: bài tập kinh tế lượng Phần II: Hướng dẫn thực hành trên microfit 3.0 để giải các bài tập kinh tế lượng Phần III: Bài tập tổng hợp
Ký hiệu xếp giá: 330.02 Ki-T
Chương 1: Kinh tế lượng Chương 2: Lý thuyết phục vụ đám đông Chương 3: Lý thuyết quản lý dự trữ Chương 4: Mô hình cân đối liên ngành Chương 5: Phương pháp sơ đồ mạng
Ký hiệu xếp giá: 530.4 Y949l 1990
This book contains 15 chapters: exoerimental characteristics; thermodynamic quantities; model hamiltonials; degeneration and quasiaverages; methods of quasiaveraging; phenomenon of condensation;...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Th-K
PHẦN 1: BÀI GIẢNG Chương 1: Đối tượng nghên cứu của thống kê toán học Chương 2: Quá trình nghiên cứu của thống kê Chương 3: Phân tổ thống kê Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội Chương...
Đang xem: 1020