Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
Tài liệu trong : Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
904 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 005.13 A261
Contents: Python objects, types and expressions -- Python Data Types and Structures -- Principles of Algorithm Design -- Lists and pointer structures -- Stacks and Queues -- Trees -- Hashing and symbol tables -- Graphs and other algorithms -- Searching -- Sorting -- Selection Algorithms -- String...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 N5768l 2018
Trình bày một số kiến thức cơ bản về cú pháp ngôn ngữ VC#, lập trình VC#, các khái niệm chính trong VC#, phát biểu Class & Interface trong VC#, vòng đời đối tượng và sự tương tác giữa các đối tượng, xây dựng giao diện chương trình, tương tác với người dùng trong chương trình VC#, ghi/đọc dữ liệu...
Ký hiệu xếp giá: 658.11 Q16 2017
Cuốn sách cung cấp những thông tin, kinh nghiệm thành công và thất bại của những công cuộc khởi nghiệp và những kiến thức căn bản liên quan đến việc tạo dựng một doanh nghiệp khởi nghiệp với mức độ rủi ro chấp nhận.
Ký hiệu xếp giá: 615.1 T7721k 2017
Chủ đề: Thuốc; Dược phẩm
Giới thiệu sơ lược về hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc và vai trò của kiểm nghiệm. Trình bày 3 nhóm phương pháp hóa học, hóa lý và sinh học. Cơ sở lý thuyết của các phương pháp kiểm nghiệm này đã được nghiên cứu trong các môn cơ sở như: phân tích, hóa lý, vi sinh. Nguyên tắc ứng dụng của chúng...
Ký hiệu xếp giá: 495.607 N724 1
Giáo trình Tiếng Nhật căn bản theo chủ đề là cuốn giáo trình tổng hợp căn bản có đầy đủ phiên âm Romaji, dịch tiếng Việt, giải thích từ vựng, chú thích ngữ pháp, phiên âm cách đọc Kanji của tất cả các bài. Giáo trình bao gồm các chủ đề: tự giới thiệu; giới thiệu gia đình; những thứ ưa thích; một...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 P534l 2017
Sách gồm 3 phần: ứng dụng Windows Form, xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng, xây dựng ứng dụng quản lý tuyển sinh. Phần 1 gồm 14 bài tập: tính lãi suất; sử dụng công cụ Graphics; ứng dụng máy tính đơn giản; sử dụng công cụ Treeview; tạo Textbox; chương trình quản lý sinh viên đơn giản; tính tiền...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 V986g 2017
Giáo trình trình bày tổng quan các khái niệm cơ bản về việc lập trình trên máy tính, các khái niệm về phần cứng, phần mềm cũng như các bước viết chương trình trên máy tính; các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C++, cấu trúc chung của một chương trình C++; câu lệnh rẽ nhánh và câu lệnh lặp; khái niệm...
Ký hiệu xếp giá: 153.1 K112
Chủ đề: Trí nhớ
Cuốn sách giới thiệu các kỹ năng để tối ưu hóa trí nhớ: Phương pháp "Output" của chuyên gia tâm lý; Phương pháp "Ghi nhớ ngoài năng lực trí nhớ" trong thần kinh học; Tăng cường trí nhớ bằng các thao tác cảm xúc; Phương pháp "Ghi nhớ bằng mạng xã hội"; Giải phóng bộ nhớ của não - Phát huy hiệu quả...
Ký hiệu xếp giá: 657.46 T7721t 2017
Giới thiệu cơ bản về kế toán và thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuế giá trị gia tăng và kế toán nghiệp vụ mua - bán hàng hoá, thuế xuất nhập khẩu và kế toán nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hoá,...v.v
Ký hiệu xếp giá: 338.5076 K555t 2017
Trình bày các bài tập trắc nghiệm, câu hỏi ôn tập kiểm tra về các nội dung của kinh tế học vi mô: Những vấn đề cơ bản của kinh tế học; cầu, cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất và chi phí; thị trường cạnh tranh và độc quyền hoàn toàn; thị trường cạnh...
Đang xem: 977