Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1773 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 303.4833 C1721n
Cung cấp những kiến thức cơ bản thông qua các câu hỏi và lời giải đáp với nhiều ví dụ minh hoạ cụ thể, giúp cho người dân, các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước luôn nắm bắt và tìm hiểu sâu hơn về sự thay đổi, bùng nổ của ngành công nghệ chuyển đổi số hiện nay.
Ký hiệu xếp giá: 392.509597 B9321d
Cung cấp các kiến thức lý giải của người xưa về tính chất hệ trọng, thiêng liêng của hôn nhân, về những nét đẹp và ý nghĩa sâu sắc của các cách thức tổ chức đám cưới trong từng giai đoạn lịch sử; giới thiệu những nét độc đáo, khác biệt của văn hóa hôn nhân tài từng vùng miền, từ nghi thức chuẩn bị...
Ký hiệu xếp giá: 393.09597 P534p 2021
Trình bày thuyết vật linh và linh hồn. Giới thiệu tang ma của một số dân tộc ở Việt Nam như: của người Việt (Kinh), người Bana, người Tày, người Dao,...
Ký hiệu xếp giá: 306.09597 P534v 2021
Trình bày truyền thống ứng xử của người Việt: tính thực tiễn, trật tự trên dưới và quan niệm phúc đức, chịu đựng để chờ thời và vươn lên; các bình diện ứng xử của người Việt: cá nhân, gia đình, cộng đồng, ngoại giao; ứng xử truyền thống và hiện đại:hoàn cảnh lịch sử và quan niệm ứng xử, ứng xử tự...
Ký hiệu xếp giá: 306.09597 N5763t 2021
Trình bày khái niệm về văn hóa tộc người thể hiện trên ba cấp độ: văn hóa nhóm ngôn ngữ- tộc người, văn hóa tộc người và văn hóa nhóm địa phương của tộc người, phác họa bức tranh chung về diện mạo và nguồn gốc các tộc người, về một số tộc người và nhóm tộc người cụ thể như Tày, Nùng, Thái, Khơ-me,...
Ký hiệu xếp giá: 341.752 B6137l 2021
Trình bày các vấn đề lý luận cơ bản về bình luận án lệ tiêu biểu liên quan đến nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế; Bình luận các án lệ liên quan đến bảy nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế: nguyên tắc tước quyền sở hữu, nguyên tắc bồi thường cho việc tước quyền sở hữu, nguyên tắc đối...
Ký hiệu xếp giá: 343.07 K494p
Contents: Introduction to international trade; International trade contracts; Documents for international trade; Overview of payment methods; Payment in advance; Open account; Documentary collection; Documentary credits; UCP and L/C examples; Other payment methods; Independent guarantee; Trade...
Ký hiệu xếp giá: 303.482 S7147i
Contents: Opening the conversation: studying intercultural communication; Understanding the context of globalization; Globalizing body politics: Embodied Verbal and Nonverbal Communication; (Dis)Placing Culture and Cultural Space: Locations of Nonverbal and Verbal Communication; Privileging...
Ký hiệu xếp giá: 368.32 N5766d 2020
Chia sẻ những kỹ năng cần thiết của một người đại lý bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp, bắt đầu từ cách nhìn nhận vai trò đến thái độ, ngôn ngữ tư vấn, xây dựng kế hoạch bán hàng, tìm kiếm khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, xử lý từ chối - chốt hợp đồng, dịch vụ khách hàng, sức mạnh của thói...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791597 N5767p
Nội dung cuốn sách khái quát cơ sở lý luận về phát triển du lịch cộng đồng. Giới thiệu mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng tại Việt Nam trong...
Đang xem: 5765