Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
386 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 537 Di-H
Chương 1: Trường tĩnh điện Chương 2: Vật dẫn trong điện trường Chương 3: Dòng điện không đổi Chương 4: Từ trường Chương 5: Điện môi - Từ môi Chương 6: Cảm ứng điện từ Chương 7: Trường điện từ
Ký hiệu xếp giá: 537.071 1 Di-H
Chương 1: Tĩnh điện học Chương 2: Dòng điện không đổi Chương 3: Từ trường Chương 4: Chuyển động của hạt mang điện trong từ trường Chương 5: Từ trường trong từ môi Chương 6: Cảm ứng điện từ Chương 7:...
Ký hiệu xếp giá: 537.107 1 NG527H
Chủ đề: Điện học
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Trường tĩnh điện; vật dẫn trong điện trường; chất điện môi; dòng điện không đổi; trường tĩnh từ; cảm ứng điện từ; vật liệu từ; trường điện từ. Học thuyết...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Di-T
Chương 1: Trường tĩnh điện Chương 2: Từ trường Chương 3: Những khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 4: Dòng điện Sin Chương 5: Các phương pháp phân tích mạch Chương 6: Mạch điện ba pha Chương 7: Mạch...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 Di-T
Phần 1: Giới thiệu linh kiện, mạch cơ sở, IC Phần 2: Thực hành điện tử căn bản
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 5 Di-T
Chương 1: Các quy luật cơ bản về mạch điện Chương 2: Linh kiện điện tử Chương 3: Diode Chương 4: Transistor Chương 5: Các linh kiện tích hợp IC Chương 6: Các module chức năng
Ký hiệu xếp giá: 621.381 04 Di-T
Chủ đề: Điện tử
Chương 1: Diode bán dẫn Chương 2: Transistor BJT Chương 3: Ổn định phân cực Chương 4: Thiết kế và phân tích tín hiệu nhỏ, tần số thấp Chương 5: FET Chương 6: Mạch Transistor ghép liên tầng Chương 7:...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 PH104Đ
Chủ đề: Điện tử
Sách gồm các nội dung chính sau: cơ sở kỹ thuật điện, kỹ thuật đo, các linh kiện điện tử, các linh kiện bán dẫn, các vi mạch ANALOG và DIGITAL, mạch ổn áp tuyến tính, đặc biệt là bộ cấp nguồn dành...
Ký hiệu xếp giá: 537 Di-S
Bài 1: Đặc tính của Diot tiếp giáp Bài 2: Đặc tính của Diot zêne Bài 3: Linh kiện điện tử quang Bài 4: Đặc tính Tranzito Bài 5: Đặc tính của Tranzito tiếp giáp hiệu ứng trường Bài 6: Đặc tính...
Đang xem: 1789