Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
96 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 729.290 295 97Th-C
1. Phương tiện và phương pháp chống ồn - phân loại 2. Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư mức ồn tối đa cho phép 3. Thiết kế chống ồn cho nhà ở 4. Mức ồn cho phép trong công trình công cộng...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 597Th-D
1. Nhà công trình dân dụng - từ vựng - thuật ngữ chung 2. Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế 3. Cọc khoan nhồi - yêu cầu chất lượng thi công 4. Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế và thi công 5. Lối...
Ký hiệu xếp giá: 001.4Th-N
Chương 1: Những vấn đề chung về thống kê học Chương 2: Các phương pháo thống kê biểu thị mức độ.. Chương 3: Điều tra chọn mẫu Chương 4: Các phương pháp thống kê biểu hiện xu thế... Chương 5: Thống kê...
Ký hiệu xếp giá: 001.4Th-N
Chương 1: Khái niệm, Đối tượng và nhiệm vụ của thống kê học Chương 2: Điều tra thống kê Chương 3: Tổng hợp thống kê Chương 4: Phân tích và dự toán thống kê Chương 5: Thống kê kết quả sản xuất kinh...
Ký hiệu xếp giá: 692Ti-D
Chủ đề: Xây dựng
Phần 1: Vẽ kỹ thuật Phần 2: Cấu tạo kiến trúc và tính tiên lượng: Nền móng, nền nhà, hè rãnh, cột, cửa, tường, sàn bêtông cốt thép, cầu thang, mái nhà...
Ký hiệu xếp giá: 428.690Ti-D
Lesson 1: Hello Lesson 2: I'm a mason Lesson 3: What's your job? Lesson 4: What is it? Lesson 5: My level is new Lesson 6: My house Lesson 7: Where's your school? Lesson 8: Whose trowel is it? Lesson...
Ký hiệu xếp giá: 690.028 04Ti-V
Mục lục Máy đào và chuyển đất- các phương pháp xác định các kích thước quay vòng của máy bánh lốp - Máy đào và chuyển đất- các phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận...
Ký hiệu xếp giá: 690.028 04Ti-V
Mục lục Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng nguyên tắc cơ bản II. Đánh giá chất lượng công tác xây lắp- nguyên tắc cơ bản III. Bàn giao công trình xây dựng- nguyên tắc cơ bản IV: Nghiệm...
Đang xem: 1064