Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
503 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 362.1782H6789
Trình bày đại cương về dược xã hội; thực trạng sử dụng thuốc trong cộng đồng; một số giải pháp đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và vai trò của các nhân tố trong việc đảm bảo sử dụng...
Ký hiệu xếp giá: 658.872T871F
Giới thiệu về chiến lược Facebook marketing cho công việc kinh doanh của cá nhân hay các doanh nghiệp có quy mô từ lớn đến nhỏ.
Ký hiệu xếp giá: 335.007 1GI108TR
Cuốn sách này trình bày những nội dung cơ bản của môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học, từ vị trí, đối tượng phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học đến vấn đề bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Ký hiệu xếp giá: 301.072D211G
Giới thiệu một số khái niệm và kết quả cơ bản của xác suất: Giải tích tổ hợp, phép thử và biến số, công thức xác suất của tổng và tích hai biến số, dãy phép thử Bernoulli, biến ngẫu nhiên, hàm phân...
Ký hiệu xếp giá: 301.07T1117G
Chủ đề: Xã hội học
Nội dung giáo trình gồm có: khái quát lịch sử hình thành và phát triển xã hội học; một số chuyên ngành xã hội học cụ thể; phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học.
Ký hiệu xếp giá: 301.07T100M
Chủ đề: Xã hội học
Giáo trình này gồm ba phần: khái quát lịch sử hình thành và phát triển xã hội học, một số chuyên ngành xã hội học cụ thể, phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học.
Ký hiệu xếp giá: 301.07L647G
Chủ đề: Xã hội học
Nội dung cuốn sách này gồm có: những kiến thức cơ bản, lý thuyết giới và xã hội học giới, xã hội học giới ở Việt Nam - vấn đề và phương pháp nghiên cứu.
Ký hiệu xếp giá: 810.93TK
Các tác phẩm : 1/ Mấy vần thơ 2/ Thơ thơ - Giử hương cho gió 3/ Truyện ngắn chọn lọc 4/ Giòng nước ngược
Đang xem: 263