Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1001 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.302 85 Di-D
Chương 1: Đại cương về điều khiển số máy điện Chương 2: Xử lý tín hiệu số Chương 3: Mô hình máy điện và thiết bị biến đổi Chương 4: Hệ thống điều khiển số Chương 5: Tổng hợp bộ điều khiển số Chương...
Ký hiệu xếp giá: 004.16 Vi-K
Chương 1: Giao diện của máy tính trong Đo lường và điều khiển Chương 2: Các mạch số Chương 3: Các mạch điều khiển với bộ biến đổi A/D Chương 4: Các mạch điều khiển với bộ biến đổi D/A Chương 5: Sự...
Ký hiệu xếp giá: 621.31 H4321 2013
Nội dung cuốn sách trình bày tổng quan về điều khiển phân tán (DCS); phân tích cấu trúc các mạch vòng điều khiển điển hình của nhà máy nhiệt điện đốt than; hệ DCS cho nhà máy đốt than.
Ký hiệu xếp giá: 621.31 NG527TR
Giáo trình trình bày các phương pháp tính toán các loại máy điện thông dụng trong thực tế: tính toán dây cuốn máy điện không đồng bộ ba pha; tính toán dây cuốn máy điện không đồng bộ ba pha hai cấp...
Ký hiệu xếp giá: 621.316 Ma-D
Chủ đề: Máy điện
Phần 1: Máy biến áp Phần 2: Những vấn đề lý luận chung của máy điện quay Phần 3: Máy điện không đồng bộ
Ký hiệu xếp giá: 621.316 Ma-D
Chủ đề: Máy điện
Phần 4: Máy điện đồng bộ Phần 5: Máy điện một chiều Phần 6: Máy điện xoay chiều có vành góp Phần 7: Lý thuyết tổng quan các máy điện
Ký hiệu xếp giá: 621.316 Ma-D
Phần 1: Cơ sở lý thuyết của máy điện 1 pha công suất nhỏ Phần 2: Động cơ công suất nhỏ động lực Phần 3: Động cơ chấp hành của thiết bị tự động Phần 4: Máy điện thông tin công suất nhỏ của các thiết...
Ký hiệu xếp giá: 621.31 B510Đ
Chủ đề: Máy điện
Cuốn sách bao gồm 6 chương: Chương 1: Những khái niệm cơ bản; Chương 2: Mạch điện một pha và ba pha; Chương 3: Mạch từ; Chương 4: Máy biến áp; Chương 5: Nguyên lý biến đổi năng lượng cơ điện; Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.802 85 T561T
Nội dung sách chủ yếu là thực hành qua 10 bài tập, sau mỗi bài tập đều có phần lý thuyết giúp bạn đọc hiểu rõ, sử dụng và khai thác có hiệu quả Visual Nastran trong công việc. Các bài tập đó là: cài...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Tr-T
Phần 1: Trang bị điện - Điện tử các máy nâng, vận chuyển Phần 2: Trang bị điện - Điện tử lò điện Phần 3: Trang bị điện - Điện tử máy hàn điện Phần 4: Trang bị điện - Điện tử các máy nén, bơm, quạt...
Đang xem: 1173