Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
833 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660.28 PH104V
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: quá trình cơ bản dẫn truyền nhiệt năng, đại cương về cấu tạo thiết bị truyền nhiệt, tính toán thiết bị truyền nhiệt vỏ - ống, thiết bị ngưng tụ, thiết...
Ký hiệu xếp giá: 664.07 S430E
The book includes contents: Introduction to sensory evaluation; The organization and Operration of a sensory evaluation program; Measurement; Test strategy and the design of experiments;...
Ký hiệu xếp giá: 641.402 8 TK
Chương 1: Các hiểu biết cơ bản về thóc, gạo Chương 2: Đặc tính một số giống lúa ở Việt Nam Chương 3: Nhà kho để bảo quản thóc, gạo Chương 4: Quy trình, quy phạm, phương pháp bảo quản thóc, gạo Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.313 H531NH
Nội dung cuốn sách này gồm có: tóm tắt lý thuyết các phần có liên quan giúp sinh viên có thể tham khảo khi thiết kế phần điện của nhà máy điện và trạm biến áp theo nội dung các môn học hệ thống điện...
Ký hiệu xếp giá: 613.2 D928t
Cuốn sách giới thiệu tới người đọc các khái niệm và phân loại thực phẩm chức năng, vai trò sinh học của một số hoạt động chức năng trong thực phẩm chức năng, thực phẩm chứa hoạt chất chức năng có...
Ký hiệu xếp giá: 660 Ti-P
Chương 1: Các quá trình và thiết bị thủy lực Chương 2: Bơm, Quạt, máy nén Chương 3: phương pháp phân riêng hệ không đồng nhất Chương 4: Quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt Chương 5: Bốc hơi và kết...
Ký hiệu xếp giá: 660 Ti-P
Chương 6: Hấp thụ, chưng luyện Chương 7: Hấp thụ Chương 8: Trích ly Chương 9: Làm lạnh Chương 10: Quá trình và thiết bị sấy
Ký hiệu xếp giá: 660 Ti-P
Chương 6: Hấp thụ, chưng luyện Chương 7: Hấp thụ Chương 8: Trích ly Chương 9: Làm lạnh Chương 10: Quá trình và thiết bị sấy
Ký hiệu xếp giá: 664.001 To-P
Chương 1: Lập kế hoạch sản xuất tối ưu bằng phương pháp quy hoạch toán học Chương 2: Bài toán tối ưu về vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm Chương 3: Dự trữ nguyên liệu và lưu kho sản phẩm...
Đang xem: 230