Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1071 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.007S767t 2011
This is the updated version of 'the' teacher training course for teachers and trainee teachers preparing for the Cambridge ESOL Teaching Knowledge Test (TKT). It includes everything you need to...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076S5287t 2004
Contents: Understanding the TOEFL; Diagnostic test; Mastering the TOEFL: listening power lessons; grammar power lessons; reading power lessons; the test of written English, recurring tOEFL topics and...
Ký hiệu xếp giá: 428.24T641 1
Contents: Practice sections; Practice test; Review material; Test of written English (TWE); Taking the TOEFL and TWE tests in the; Scoring information; On the day of the actual TOEFL tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.24T641 2
Contents: Notes to the users; Taking the Toefl practice test; Completing your answer sheet; Scoring information; Important things to know; What to take to the test center.
Ký hiệu xếp giá: 428.24T641 3
Contents: Notes to the users; About the Toefl test; What's in the test; Preparing for the actual Toefl test; Taking the Toefl practice test; Completing your answer sheet; Scoring information; Test of...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076T2384
Sách cung cấp một số câu hỏi luyện tập được sắp xếp theo dạng câu hỏi nhằm giúp bạn luyện tập các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, sách cung cấp hai bài thi thực hành mô phỏng...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6T641 2001
This book includes topics: Toeic Mini - Test; Tips for taking the Toeic Test; Listening Comprehension Section; Reading section; Sample Questions with Explanations; Full-Length Toeic Practice Tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.34T6559 1
Quyển sách gồm hai phần. Phần lý thuyết gồm 10 bài: từ vựng liên quan đến mua sắm, nhà hàng, giao thông, công trường, nơi làm việc, thời gian rảnh rỗi; cách diến đạt thể bị động; cách tránh bẫy; câu...
Ký hiệu xếp giá: 428.34T6559 3
Quyển sách bao gồm các bài giảng chiến lược được chia thành các chủ điểm cụ thể, rõ ràng như cấu trúc, ngữ pháp, cụm từ, từ vựng ... Các vấn đề được trình bày, phân tích rõ ràng, cụ thể và được minh...
Đang xem: 1817