Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
961 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 S612
Simply TOEIC: 5 practice tests is a set of 5 full-length practice examinations forr students aiming at a TOEIC score in the range of 505-800, which is equivalent tolevel B2 and early C1, as defined...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 C712
Collins Skills for TOEIC is a two book series (1 Listening/Reading; 2 Speaking/Writing) and focuses on helping learners handle the integrated skill aspect of the TOEIC test, where they are required...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 N551s
Contents: Introduction; Build comprehension skills; Build higher-Order reading skills; Build literary skills; Build vocabulary skills; Put it all together; Get the best score.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 B562
Contents: Toeic Format; 10 pratice tests; Toeic Vocabulary Exercises; Answer Key and Audio Scripts.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 B875
This book includes topics: Types of reading comprehension questions; Reading Comprehension Practice Tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về reading để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: reading for basic comprehension; reading to learn; actual test.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về reading để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: basic comprehension; reading to learn; actual test.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về reading để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: question types; theme-based practices.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về reading để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: understanding basics; making inference; developing organization;...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 C948
Nội dung sách gồm có: giới thiệu về TOEFL-iBT, cách tính điểm của TOEFL-iBT, những điều cần biết khi làm bài thi đọc hiểu TOEFL-iBT, những vấn đề thường gặp trong TOEFL-iBT.
Đang xem: 978