Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
318 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 711.7P535g 2016
Cuốn sách trình bày các vấn đề chung về giao thông đô thị và mạng lưới đường phố; các nội dung cơ bản trong thiết kế hình học mà đặc biệt quan tâm đến việc thiết kế mặt cắt ngang đường phố, bình đồ...
Ký hiệu xếp giá: 153.6C7466
Cuốn sách này đưa ra những lời khuyên về kỹ năng giao tiếp như nghe, nói, ngôn ngữ cơ thể, hành vi ứng xử và thái độ... giúp bạn đọc có thể chinh phục được khách hàng, nhà cung cấp và tất cả những...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 82D307QU
Nội dung của quyển sách gồm có: giao tiếp và mô hình giao tiếp, truyện học và ngữ pháp truyện, phân tích hội thoại, phân tích diễn ngôn, văn bản và đặc trưng của văn bản, ngôn ngữ nói và viết, mạng...
Ký hiệu xếp giá: 428.3G200E
Nội dung sách gồm: bài động từ to be và tính từ; 10 bài đối thoại.
Ký hiệu xếp giá: 370.15Gi-P
Phần I : Cơ sở khoa học của giao tiếp. Phần II : Sự giao tiếp sư phạm. Phần III : SỰ giao tiếp sư phạm trong quản lý trường học. Phụ lục.
Ký hiệu xếp giá: 651.7B9793
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Một văn bản hiệu quả, chiến lược nhập đề, bản thảo đầu tiên, để có một bài viết hay, hoạt động viết thường nhật, thuyết trình, hậu trường, thuyết trình...
Ký hiệu xếp giá: 428.3TR561T
Giáo trình "Giao Tiếp Tiếng Anh Tự Tin Trong Mọi Tình Huống" gồm có 3 quyển, phân ra trình độ sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nội dung trình bày theo từng chủ đề, hoàn cảnh. Ở trình độ nâng cao gồm...
Ký hiệu xếp giá: 428.3S200U
Giáo trình "Giao Tiếp Tiếng Anh Tự Tin Trong Mọi Tình Huống" gồm có 3 quyển, phân ra trình độ sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nội dung trình bày theo từng chủ đề, hoàn cảnh. Ở trình độ sơ cấp gồm các...
Ký hiệu xếp giá: 495.615I-400T
Nội dung cuốn sách gồm các mẫu hội thoại theo chủ đề thường gặp trong đời sống hằng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 395.5Đ406TH
Chủ đề: Giao tiếp
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp; Các nguyên tắc trong giao tiếp; Kỹ năng nghe hiểu; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết; Giao tiếp phi ngôn ngữ.
Đang xem: 1417