Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2768 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 541.39V500B
Cuốn sách giới thiệu các Ví dụ (có kèm lời giải mẫu) và đưa ra các bài tập để sinh viên tự giải.
Ký hiệu xếp giá: 546.076TK
Mục lục Chương I: Một số vấn đề cơ bản của hóa học hữu cơ Chương II: Giải tích cơ chế phản ứng và phân tích sản phẩm CHương III: Xác định công thức cấu tạo Chương IV: Hợp chất tạp chất và vật liệu...
Ký hiệu xếp giá: 545.076NG527TH
Nội dung cuốn sách này gồm các câu hỏi và bài tập phân tích định lượng, có lời giải và đáp số.
Ký hiệu xếp giá: 572G2398b 2007
This book inclues: Molecular Components of Cells; Protein Dynamics; Metabolism and Its Regulation; Information Transfer.
Ký hiệu xếp giá: 540Ca-C
Phần 1: Một số bài toán hóa vô cơ Phần 2: Một số vấn đề về hóa học hữu cơ Phần 3: Một số bài toán tổng hợp
Ký hiệu xếp giá: 543.028Ca-B
Chương 1: Xác định độ muối nước biển Chương 2: Xác định các khí hòa tan trong nước biển Chương 3: Xác định các thành phần của hệ Cácbônát trong nước biển Chương 4: Xác định các hợp phần dinh duỡng vô...
Ký hiệu xếp giá: 660Ca-P
Chương 6: Máy ly tâm Chương 7: Phân loại bằng không khí và thủy lực Chương 8: Vận chuyển bằng khí động Chương 9: TÍnh toán đường ống Chương 10: Bơm chất lỏng Chương 11: Quạt và máy nén vận chuyển...
Ký hiệu xếp giá: 660Ca-P
Chương I: Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền chất CHương II:Chưng Chương III:Hấp thụ Chương IV: Trích lý Chương V: kết tinh Chương VI: Quá trình hấp thụ Chương VII:Sấy Chương VIII:Ví dụ và...
Ký hiệu xếp giá: 547Ph-C
Mục lục Chương I: Mốt số khái niệm cơ bản thường gặp trong hoá học và trong kỹ thuật tổng hợp hoá học CHương II: Nitro hoá Chương III: Sufo hoá Chương IV: Halogen hoá Chương V: Ankyl hoá Chương VI:...
Ký hiệu xếp giá: 660.28C101QU
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: máy ly tâm, phân loại bằng không khí và thủy lực, vận chuyển bằng khí động, thủy động, tính toán đường ống, bơm chất lỏng, quạt và máy nén vận chuyển...
Đang xem: 402