Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1101 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 823 S5445S
Câu chuyện kể về Lara Cameron, nàng công chúa Mỹ, có quyền lực chỉ sau tòa nhà cao nhất trên thế giới. Nàng là một tỷ phú tự tạo dựng sự nghiệp, vượt hẳn lên trên lĩnh vực truyền thống của đàn ông,...
Ký hiệu xếp giá: 370.129 597 TK
Mục Lục Phần I: văn hóa giáo dục lạc Việt Phần II: Đạo đức người thầy trong nền văn hóa Việt Nam Phần III: Một số vấn đề thời sự trong nền giáo dục Việt Nam hiện đại
Ký hiệu xếp giá: 539.7 S987 2003
Chen Ning Yang, one of the greatest physicists of the 20th Century, was awarded the Nobel Prize in 1957, jointly with T D Lee, for their investigation of the relationship (parity symmetry) between...
Ký hiệu xếp giá: 335.5 TK
1. Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta 6 tháng đầu năm 2004 2. Một số tình hình an ninh, trật tự trong 6 tháng đầu năm 2004 3. Các giải pháp bình ổn giá 6 tháng cuối năm...
Ký hiệu xếp giá: 823 S5445T
Jennifer Parker - một luật sư trẻ 24 tuổi mới ra trường, xinh đẹp và xuất sắc. Vụ xử đầu tiên mà cô tham gia là vụ xét xử Micheal Moretti, một trùm mafia. Thật không may, Micheal Moretti và đồng bọn...
Ký hiệu xếp giá: 330.9597 Ti-T
Phần 1: Tìm hiểu về địa lý các ngành kinh tế; Phần 2: Tìm hiểu về sự phát triển kinh tế ở các vùng
Ký hiệu xếp giá: 539 Va-T
Chương 1: Cấu trúc nguyên tử Chương 2: Nguồn gốc của thuyết lượng tử Chương 3: Cơ lượng tử Chương 4: Hạt nhân nguyên tử Chương 5: Laze, holography và màu sắc Chương 6: Chất rắn Chương 7: Vật lý hạt...
Ký hiệu xếp giá: 729.29 Am-T
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về âm thanh Chương 2: Đặc điểm trường âm trong các phòng thính giả Chương 3: Vật liệu và kết cấu hút âm Chương 4: Thiết kế âm học trong các phòng thích giả Chương 5: Sử...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 R3751
Contents: Number Systems; Machine Language; H1 Assembly Lamguage: Part 1; H1 Assembly Lamguage: Part 2; Basic Electronics and Digital Logic; Microlevel of H1 and V1; Evaluating the Instruction Set...
Đang xem: 918