Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
91 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332Ph-N
Phần 1: Phân tích tài chính doanh nghiệp Phần 2: Các yếu tố về quản lý theo dự kiến
Ký hiệu xếp giá: 657.48LV00TC1-026
Chương I: Cơ sở lý luận về doanh thu và lợi nhuận I Doanh thu II. Lợi nhuận Chương II. Phân 5tích tình hình doanh thu lợi nhuận của công ty xổ số kiến thiết đồng nai qua 2 năm 2002-2003 A. Giới...
Ký hiệu xếp giá: 657.1LV99TC1-005
PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 1/ Vái né tvề cty 2/ XCơ cấu tổ chức cty 3/ tổ chức công tácc kế toán 4/Những thuận lợi ,khó khăn hương 1 phat triển của cty PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN A :...
Ký hiệu xếp giá: 658.401Ph-Ph
Mục Lục Phần I: Phân tích môi trường Phần II: Hình thành chiến lược Phần III: Thực hiện và kiểm tra chiến lược
Ký hiệu xếp giá: 658.409 1Qu-T
Chương 1: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế Chương 2: Công ty đa quốc gia Chương 3: Tam giác kinh tế và kinh doanh quốc tế Chương 4: Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 5: Văn...
Ký hiệu xếp giá: 005.54Sa-H
Part I. Excel Basics Hour 1. Getting Started Hour 2. Entering Data Hour 3. Organizing Your Files Hour 4. Managing Your Files and...
Ký hiệu xếp giá: 005.57Sa-H
Part I. Introduction to Outlook Hour 1. Outlook Tour Hour 2. Outlook Configuration Basics Hour 3. Navigating the Outlook Interface Part II. Using Outlook for Email ...
Ký hiệu xếp giá: 005.57Office
Chapter 1. Getting Started with Outlook Chapter 2. Sending and Receiving E-Mail Chapter 3. Managing E-Mail Messages Chapter 4. Communicating Through Instant Messaging Chapter 5. Using...
Đang xem: 771