Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
97 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 363.7B510T
Quyển sách trình bày những phần chính sau: tổng quan về mô hình hóa môi trường; Những khái niệm cơ bản của mô hình hóa môi trường; Các yếu tố khí tượng ảnh hưởng lên sự phát tán chất ô nhiễm không...
Ký hiệu xếp giá: 332.028 5TR120TH 2013
Quyển sách này được biên soạn ra nhằm mục đích hướng dẫn cho các sinh viên ngành tài chính cũng như một số độc giả quan tâm lĩnh vực này sử dụng Excel để giải quyết một số tình huống tài chính đầu tư...
Ký hiệu xếp giá: 330.02TK
Mục lục Chương mở đầu: Chu trình kinh tế và chu trình kinh tế tiền tệ Phần I: Trước hết cần phải sản xuất Phần II: Chu trình tiền tệ và cân bằng thu chi ngân sách Phần III: Sự vận động của nền kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 345.052N5763p 2016
Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận, khái niệm, cơ sở pháp lý cơ bản về chuyển giao người bị kết án phạt tù; chuyển giao người bị kết án phạt tù theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là...
Ký hiệu xếp giá: 006.68Photoshop
Chương 1: Photoshop 6: Một chương trình tạo ảnh mới cho những người mới bắt đầu Chương 2: Kiệt tác đầu tiên Chương 3: Tìm hiểu hệ thống quản lý màu mới trong Photoshop Chương 4: Tối ưu hóa vùng làm...
Ký hiệu xếp giá: 006.68Qu-H
Bài tập 1: Tạo khung đồng hồ Bài tập 2: Vẽ mặt đồng hồ Bài tập 3: Vẽ dây đồng hồ Bài tập 4: Tạo chữ và nút vặn Chương 1: Tổng quan về KPT 6 Chương 2: KPT EQUALIZER - Lý thuyết Chương 3: KPT EQUALIZER...
Ký hiệu xếp giá: 510Ph-D
Chương 1: Định nghĩa và ví dụ Chương 2: Số học Chương 3: Dãy số Chương 4: Hình học Chương 5: Mở rông Nguyên lý Đirichlê Chương 6: Bài tập số học nâng cao Chương 7: Bài tập chuỗi số nâng cao Chương...
Ký hiệu xếp giá: 516.307 6Qu-T
Mục lục Chương I: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Chương II: Hình học giải tìch trong không gian
Ký hiệu xếp giá: 659.2C397
This book includes: The purposes of puplic relations; How public relations; How puplic relations deals with problems and opportunities; Employee relations; Community relations; Investor relations;...
Ký hiệu xếp giá: 512.028 5Qu-N
Mục lục CHương I: Các khái niệm chung Chương II: Các phương pháp phân tích hồi quy tương quan CHương III: Phương pháp lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng Chương IV: Kế hoạch thực nghiệm bậc hai mức tối ưu...
Đang xem: 1592