Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
142 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.388 002 Ky-H
Bài 1: Tổng quan truyền hình, tổng quan camara Bài 2: Ống kính Bài 3: Các tùy chọn trong nguyên lý truyền hình Bài 4: Mặt bia và quét bia Bài 5: Xử lý tín hiệu Bài 6: Mã hóa hay định dạng Video Bài...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 973 1 TR120QU
Sách nghiên cứu về nghề thủ công truyền thống ở đất Thăng Long - Hà Nội. Nội dung gồm có: nghề, làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội; Thăng Long - Hà Nội đất thiêng của muôn đời; đôi nét về nghề...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 973 5 V115D
Sách nghiên cứu làng nghề cổ truyền ở Thủy Nguyên - Hải Phòng dưới góc nhìn văn hóa dân gian; giới thiệu một số nghề cổ truyền đặc trưng ở Thủy Nguyên như: nghề đan tre ở xã Chính Mỹ; nghề trồng cau...
Ký hiệu xếp giá: 615.88 NG527NH
Sách trình bày những nội dung: sơ lược lịch sử nền y học cổ truyền Việt Nam, chủ trương kết hợp y học cổ truyền - y học hiện đại và hiện đại hóa y học cổ truyền trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 Ly-T
Chương 1: Những khái niệm chung Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên Chương 3: THông tin và lượng tin Chương 4: Mã hiệu Chương 5: Mã hóa nguồn Chương 6: Tín hiệu và hệ thống truyền tin Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 Ly-T
Chương 9: Kênh và thông lượng của kênh Chương 10: Mã hóa kênh Chương 11: Tín hiệu trên kênh có băng tần hữu hạn Chương 12: Truyền tin qua kênh tuyến tính có băng tần hữu hạn Chương 13: Hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 V986m 2011
Nội dung sách gồm có: các linh kiện tích cực siêu cao tần, mạch khuếch đại siêu cao tần, mạch chia công suất, ghép định hướng và ghép hỗn hợp, mạch lọc siêu cao tần.
Ký hiệu xếp giá: 658.456 H662
Brief Contents: Using Meeting Effectively; Preparing for a meeting; Attending a meeting; Chairing a Meeting.
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028 Ma-Q
Chương 1: Sự ra đời và phát triển của chuyển mạch quang Chương 2: Kết cấu phân lớp và kết cấu mạng quang WDM Chương 3: Kết cấu chức năng và kết cấu điểm nút của mạng quang WDM Chương 4: Quản lý...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 H407M
Cuốn sách đề cập đến hai mảng nội dung chính là cơ sở kỹ thuật truyền thông công nghiệp và thiết kế hệ thống với các hệ thống mạng công nghiệp tiêu biểu. Sách trình bày những vấn đề cơ sở trong kỹ...
Đang xem: 2674