Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
242 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 346.597 082L504C 2012
Trình bày Luật các tổ chức tín dụng 2010.
Ký hiệu xếp giá: 346.597 082L504NG
Giới thiệu những quy định chung, các điều luật về tổ chức và hoạt động của ngân hàng nhà nước; Tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo của ngân hàng nhà nước, thanh tra ngân hàng, tổng kiểm soát của...
Ký hiệu xếp giá: 657.47T871L
Sách gồm những nội dung chính sau: những vân đề cơ bản của kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp cụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán nghiệp vụ thanh toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.47T871L2015
Sách trình bày lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm của các vấn đề: những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; kế toán nghiệp vụ huy động vốn; kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 332.17TR312QU
Nội dung của quyển sách bao gồm: Marketing trong kinh doanh ngân hàng, khách hàng của ngân hàng, chiến lược marketing của ngân hàng, nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường, quản lý và phát triển...
Ký hiệu xếp giá: 332.12Ng-M
Chương I: Ngân hàng thương mại CHương II: Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Chương III: Sự bành trướng của ngân hàng thương mại CHương IV: Quản trị, thực hiện quyết định và tổ chức của các ngân...
Ký hiệu xếp giá: 332.12Ng-M
Phần 1: Dẫn nhập Phần 2: Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại Phần 3: Quản trị kinh doanh ngân hàng
Ký hiệu xếp giá: 332.155Ng-T
Phần 1: HỐI ĐOÁI Chương 1: Tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái Chương 2: Các điều kiện kinh doanh trên thị trường hối đoái Phần 2: THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương 3: Buôn bán quốc tế Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 332Nh-M
Phần 1: Rủi ro về lãi suất Phần 2: Những công cụ thỏa thuận Phần 3: Những công cụ trong những thị trường có tổ chức; những thị trường theo kỳ hạn của những công cụ tài chính Phần 4: Các quyền chọn...
Đang xem: 600