Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
543 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34 L8564 2009
Quyển sách trình bày chiến lược làm bài nghe hiểu của New TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 H769
Sách gồm các nội dung sau: 50 câu kiểm tra năng lực; miêu tả hình ảnh; trả lời câu hỏi; đối thoại ngắn; bài nói dài; bài kiểm tra mô phỏng bài thi thực tế; đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.183 TR120M
Nội dung cuốn sách bao gồm các bài luyện nghe và nói tiếng Hoa về các chủ đề: Chào hỏi, giới thiệu, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi, hỏi thăm/ trò chuyện, thỉnh cầu, từ chối, đề nghị, tiếp đãi, khen ngợi,...
Ký hiệu xếp giá: 421.5 Lu-C
1. Đánh giá trước khi học 2. Xem phần thoại cùa bài giảng 3. Những điều cơ bản về ghi chú 4. Ghi chú số và số liệu thống kê 5. Nghe tìm bố cục trong bài giảng 6. Hiểu bài giảng và thực hành ghi chú...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 Lu-A
Chương 1 : Nhà ở. Chương 2 : Gia đình nhà ở Chương 3 : Giao thông vận tải địa phương. Chương 4 : Học đường Chương 5 : Học viên ở trường Chương 6 : Nghề nghiệp Chương 7 : Cộng đồng của chúng ta....
Ký hiệu xếp giá: 495.61 M110S
Nội dung cuốn sách gồm có các bài luyện nghe theo chủ đề có đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.61 M110S
Nội dung cuốn sách gồm có các bài luyện nghe theo chủ đề có đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.183 4 B108TR
Sách gồm 12 bài căn bản với 12 tình huống khác nhau. Nội dung của mỗi bài gồm: một số từ vựng liên quan đến bài học, hướng dẫn sử dụng đúng ngữ pháp trong câu, làm bài tập, nghe bài sau đó làm bài...
Ký hiệu xếp giá: 495.183 4 B108TR
Sách gồm 12 bài căn bản với 12 tình huống khác nhau. Nội dung của mỗi bài gồm: một số từ vựng liên quan đến bài học, hướng dẫn sử dụng đúng ngữ pháp trong câu, làm bài tập, nghe bài sau đó làm bài...
Ký hiệu xếp giá: 495.183 4 B108TR
Sách gồm 12 bài căn bản với 12 tình huống khác nhau. Nội dung của mỗi bài gồm: một số từ vựng liên quan đến bài học, hướng dẫn sử dụng đúng ngữ pháp trong câu, làm bài tập, nghe bài sau đó làm bài...
Đang xem: 4635