Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3193 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 610.6 S104U
Báo cáo này đánh giá những thành tựu cũng như những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, cũng như gợi ý một số giải pháp nhằm đổi mới hệ thống y tế, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến quản lý...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 M395b 2005
Best practice is a business English series designed for both pre-work students. Its topic-based modules train students in the skills needed to communicate in the professional and personal sides of...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 M395b 2007
Best practice is a business English series designed for both pre-work students. Its topic-based modules train students in the skills needed to communicate in the professional and personal sides of...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 K696b 1
Contents: New faces; Around the office; Products and services; Time zones; On the phone; Placing an order; Making a reservation; Getting a round; About the company; Routines; Small talk; Getting...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 K696b 2
Contents: Greeting visitors; Companies; Occupations; Products; Comparing services; Systems; Messages; Appointments; Meetings; Negotiating; Money; Marketing; Socializing; Presenting information;...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 K696b 3
Contents: Getting in touch; Email; Crossing cultures; Working with others; Performance at work; Human resources; Business media; Communication; Time management; Corporate image; Trading; E-business;...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 H6825c
Contents: The business environment; The company; Travel; Sport; Sales; Cultural awareness; Advertising; Fashion and style; Technology; Job satisfaction; Market research; Bright ideas; Dealing with...
Ký hiệu xếp giá: 915.97 L250TH
Cuốn sách này giới thiệu địa lí các tỉnh vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung Bộ: Lai châu; Sơn la; Hòa Bình; Thanh Hóa; Hà Tĩnh; Quảng Bình.
Đang xem: 1021