Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
73 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.458Ma-F
Part I - Fundamentals of the Internal Auditing Function Chapter 1 - Background Chapter 2 - Auditing Standards and Responsibilities Chapter 3 - Internal Control System Part II - Management and...
Ký hiệu xếp giá: 006.6PowerPoint
Hour 1. Getting a Feel for PowerPoint Hour 2. Diving into PowerPoint Hour 3. Creating a New Presentation Hour 4. Organizing with Outlines and Notes Hour 5. Applying Designs and Color...
Đang xem: 920