Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3415 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.68M103T
Nội dung sách trình bày những thủ thuật, công cụ trong power Retouche và các thủ thuật chỉnh sửa khác trong photoshop và các Plug-in. Qua 18 bài tập chuyên về kỹ thuật làm mịn da, hiệu chỉnh màu,...
Ký hiệu xếp giá: 005.8G825
This book is a programmer's guide to developing secure code. It was Written from a developer's perspective to help pthers enter into the dynamic field of software construction. The information and...
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về tập tin Chương 3: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 4: Các lệnh vẽ cơ bản và hệ tọa độ Chương 5: Các phương pháp xác định tọa độ điểm chính xác Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Chương 16: Các lệnh vẽ 2 Chương 17: Các lệnh hiệu chỉnh 2 Chương 18: Hiệu chỉnh bằng Grips Chương 19: Block và chèn Block Chương 20: Thuộc tính của Block Chương 21: Tham khảo ngoài Chương 22: Phương...
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Chương 16: Các lệnh vẽ 2 Chương 17: Các lệnh hiệu chỉnh 2 Chương 18: Hiệu chỉnh bằng Grips Chương 19: Block và chèn Block Chương 20: Thuộc tính của Block Chương 21: Tham khảo ngoài Chương 22: Phương...
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về tập tin Chương 3: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 4: Các lệnh vẽ cơ bản và hệ tọa độ Chương 5: Các phương pháp xác định tọa độ điểm chính xác Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về tập tin Chương 3: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 4: Các lệnh vẽ cơ bản và hệ tọa độ Chương 5: Các phương pháp xác định tọa độ điểm chính xác Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Chương 1: Cơ sở tạo và quan sát mô hình 3D Chương 2: Hệ tọa độ và các phương pháp nhập điểm Chương 3: Mô hình 3D dạng khung dây và mặt 2 1/2 chiều Chương 4: 3Dface và các mặt 3D chuẩn Chương 5: Mặt...
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các lệnh về File Chương 3: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản Chương 4: Nhập tọa độ, phương thức bắt điểm và AutoTrack Chương 5: Các lệnh vẽ cơ bản Chương 6: Các lệnh trợ...
Ký hiệu xếp giá: 006.6AutoCAD
Chương 15: Thếit lập bản vẽ mẫu theo TCVN Chương 16: Các lệnh vẽ và tạo hình 2 Chương 17: Các lệnh hiệu chỉnh 2 Chương 18: Hiệu chỉnh bằng Grips Chương 19: Phương pháp vẽ các hình chiếu vuông góc ...
Đang xem: 1718