Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2203 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 TR120V
Nội dung chính của cuốn sách gồm có: tiếp thị trong một thế giới đổi thay tạo giá trị và sự thỏa mãn cho người tiêu dùng; hoạch định chiến lược và tiến tình tiếp thị; môi trường tiếp thị; các hệ...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 L250TH
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về quản trị marketing, hoạch định chiến lược marketing, các chiến lược marketing cạnh tranh, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân tích môi...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 NG450M
Nội dung cuốn sách gồm có: những vấn đề căn bản về quản trị marketing, lập kế hoạch chiến lược và quản trị quá trình marketing, phân tích các cơ hội marketing, lựa chọn thị trường mục tiêu và chiến...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 Q16
Nội dung sách gồm 4 phần: phần 1 là thấu hiểu marketing định hướng giá trị: tổng quan về quản trị marketing, tạo dựng giá trị, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng, hoạch định chiến lược...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 QU105T 2012
Giáo trình trình bày những lý thuyết cơ bản và thực tiễn, có câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tư duy, các đề thi mẫu, các nghiên cứu chủ đề và tình huống (có kèm theo cả đáp án) qua những nội dung sau:...
Ký hiệu xếp giá: 658.827 H1496B
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Thất bại - nền tảng của thành công, những thất bại điển hình, những thất bại về ý tưởng, thất bại của việc mở rộng thương hiệu, Thất bại trong quan hệ...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 H200N
Cuốn sách này đưa ra những bài học thực tế từ những thất bại trong lĩnh vực tiếp thị sản phẩm đã từng sảy ra trên thế giới. Sách gồm những nội dung chính sau: Giá trị của thất bại - Tại sao người ta...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 H4774M
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: khách hàng là ưu tiên hàng đầu, xây dựng sản phẩm mạnh, quảng bá tối đa, phát triển chiến lược tiếp thị. Sách đề cập đến những khái niệm cơ bản như phối...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 087 T310H 2014
Nội dung sách gồm những phần sau: Phần I: Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015); Phần II: INCOTERMS (song ngữ Việt - Anh); Phần III:...
Ký hiệu xếp giá: 153.019 Th-T
1. Chuẩn bị một cuộc thuyết trình. 2. Chuẩn bị cá nhân. 3. Diễn đạt một bài thuyết trình. 4 Ứng xử với khán giả.
Đang xem: 1804