Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
96 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1- Tổng hợp 2- Nội chính xã hội 3- Kinh tế 4- Quản lý đô thị II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1- Tổ chức bộ máy 2- Tổ chức nhân sự 3- Quản lý đô thị 4- Xếp hạng doanh nghiệp 5- Giải thể công...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1- Tổng hợp 2- Nội chính xã hội 3- Kinh tế 4- Quản lý đô thị II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1- Tổ chức bộ máy 2- Tổ chức nhân sự 3- Quản lý đô thị 4- Giải thể công ty 5- Xếp hạng doanh...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Tổ chức nhân sự 4) Kinh tế 5) Quản lý đô thị II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1) Nội chính văn xã 2) Quản lý đô thị 3) Kinh tế 4) Xếp hạng doanh...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
1. Nội chính văn xã 2. Kinh tế 3. Quản lý đô thị
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
A - Theo thứ tự thời gian B - Theo phạm vi quản lý 1. Lao động 2. Thuế 3. Tổ chức bộ máy 4. Giá 5. Nông nghiệp 6. Lâm nghiệp 7. Điện 8. Giao thông đường bộ 9. Tiết kiệm 10. Thủy sản 11. Tài chánh 12....
Ký hiệu xếp giá: 690.531 382 Le-T
Mục lục Mục lục CHương I: Các phương pháp nghiên cứu Chương II: Ổn định của thanh thẳng Chương III: Ổn định của hệ thanh phẳng CHương IV: Ổn s9ịnh của thanh cong Chương V: Ổn định của thanh mỏng tiết...
Ký hiệu xếp giá: 003.7 On-D
Chương 1: Khái niệm về tính ổn định của hệ thống điện Chương 2: Sơ lược về ứng dụng các phương pháp toán nghiên cứu ổn định hệ thống điện Chương 3: Cơ sở tính toán chế độ xác lập của hệ thống điện và...
Ký hiệu xếp giá: 545 NG527TH
Nội dung cuốn sách gồm có: đại cương về hóa phân tích, một số kiến thức cần cho hóa phân tích, hằng số đặc trưng của các cân bằng hóa học đơn giản trong nước, hằng số đặc trưng điều khiển của các cân...
Ký hiệu xếp giá: 545 Ph-L
Phần 1: Đại cương về hóa phân tích và cân bằng hóa học thường dùng trong hóa phân tích Phần 2: Các phương pháp phân tích hóa học Phần 3: Các phương pháp phân tích hóa lý Phần 4: Phụ lục
Đang xem: 406