Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
432 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.47K241t 2017
Trình bày các phương pháp kế toán các hoạt động chính tại ngân hàng thương mại: kế toán tiền mặt, kế toán đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán tín dụng, Kế toán góp vốn liên doanh và đầu tư dài...
Ký hiệu xếp giá: 657.47TR561TH
Sách gồm những nội dung chính sau: những vân đề cơ bản của kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ thanh toán (thanh...
Ký hiệu xếp giá: 332.175 4Th-C
Mục lục Chương I: Tín dụng nhà nước cho đầu tư phát triển trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước Chương II:Thực trạng chính sách và cơ chế quản lý tín dụng nhà nước cho đầu tư phát...
Ký hiệu xếp giá: 332.401Ki-H
Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: lãi suất Chương 3: Các tổ chức tài chính Chương 4: Quá trình cung ứng tiền tệ Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ Chương 6: Tài chính quốc tế...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 082L504C 2012
Trình bày Luật các tổ chức tín dụng 2010.
Ký hiệu xếp giá: 346.597 082L504NG
Giới thiệu những quy định chung, các điều luật về tổ chức và hoạt động của ngân hàng nhà nước; Tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo của ngân hàng nhà nước, thanh tra ngân hàng, tổng kiểm soát của...
Ký hiệu xếp giá: 657.47T871L
Sách gồm những nội dung chính sau: những vân đề cơ bản của kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp cụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán nghiệp vụ thanh toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.47T871L2015
Sách trình bày lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm của các vấn đề: những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; kế toán nghiệp vụ huy động vốn; kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 332.17TR312QU
Nội dung của quyển sách bao gồm: Marketing trong kinh doanh ngân hàng, khách hàng của ngân hàng, chiến lược marketing của ngân hàng, nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường, quản lý và phát triển...
Đang xem: 1380