Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
617 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 423.13 O_98
A new edition of the dictionary that explains more than 10,000 of the most frequently used idioms in English today. This new edition has hundreds of new idioms and examples taken from our corpus. It...
Ký hiệu xếp giá: 658.562 Qu-D
Chương 1: Thú vị thế nào khi nhình qua lăng kính QC Chương 2: Quá trình phát triển QC ở Nhật Bản Chương 3: Các thực hiện quản lý chất lượng Chương 4: Tấn công cũng như phòng thủ đều phụ thuộc trí...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 Ha-Đ
Mục lục 1. A slap on the wrist 2. Eat crow ......
Ký hiệu xếp giá: 915.977 900 3 TH102PH
Cuốn từ điển giải thích ý nghĩa các từ ngữ liên quan đến lịch sử Sài Gòn từ 1698. Từ điển được sắp xếp theo thứ tự: Sự kiện, nhân vật, địa danh, đường phố, kinh tế, Văn hóa - xã hội, Báo chí - xuất...
Ký hiệu xếp giá: 425 L655T
Trong cuốn sách này giới từ và thành ngữ được sắp xếp theo từng nhóm đề tài như giới từ theo sau danh từ, tính từ, động từ; giới từ trong các động từ kép; các thành ngữ liên quan đến các bộ phận cơ...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 H776
Contents: Culture and Leadership; Alignment Tool Kit; Leadership Styles; Leadership Motivations.
Ký hiệu xếp giá: 620.1 Cơ-T
Phần 1: Cơ học tĩnh và cơ học vật liệu Phần 2: Cơ học kêt cấu Phần 3: Cấu kiện cơ bản Bêtông cốt thép và khối xây Phần 4: Cấu kiện cơ bản thép - gỗ Phần 5: Các bộ phận kết cấu công trình Phần 6: Kết...
Đang xem: 127