Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2763 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về listening để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: basic comprehension; connecting information; pragmatic...
Ký hiệu xếp giá: 428.34T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về listening để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: basic comprehension; connecting information; pragmatic...
Ký hiệu xếp giá: 428.34T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về listening để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: by question types; by passage types; actual test; dictation;...
Ký hiệu xếp giá: 428.34T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về listening để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: basic comprehension; connecting information; content linking;...
Ký hiệu xếp giá: 428.34C948
Nội dung sách gồm có: giới thiệu về TOEFL-iBT, cách tính điểm của TOEFL-iBT, những điều cần biết khi làm bài thi nghe hiểu TOEFL-iBT, những vấn đề thường gặp trong TOEFL-iBT.
Ký hiệu xếp giá: 428.34S225
Nội dung sách gồm có: miêu tả hình ảnh; trả lời câu hỏi; đối thoại ngắn; bài nói dài.
Ký hiệu xếp giá: 428.34T641
Contents: Lesson 1: Sound Linking; Lesson 2: Sounds/s/and/∫/; Lesson 3: Sounds/s/and/θ/; Lesson 4: Sounds/e/and/æ/; Lesson 5: Sounds/i/and/i:/; Lesson 6: Assimilation and Sound Linking - Weak Vowels;...
Ký hiệu xếp giá: 425T641
Contents: Lesson 1: Subjects and verbs; Lesson 2: Types of sentences; Lesson 3: Verbs - Intransitive verbs; Lesson 4: Verbs - Transitive verbs; Lesson 5: Infinitives; Lesson 6: Gerunds; Lesson 7:...
Ký hiệu xếp giá: 428.34T641
Contents: Lesson 1: Photographs of people; Lesson 2: Photographs of objects/animals; Lesson 3: Wh-Questions; Lesson 4: Yes/No questions; Lesson 5: Short conversations; Lesson 6: Short conversations;...
Ký hiệu xếp giá: 428.34T641
Contents: Lesson 1: Final Sounds; Lesson 2: Sound /h/; Lesson 3: Sounds /l/ and /r/; Lesson 4: Sounds /f/ and /p/; Lesson 5: Sounds /f/ and /v/, /p/ and /b/; Lesson 6: Sound /t/; Lesson 7: Consonant...
Đang xem: 1184