Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3319 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3En - S
CONTENTS Map of the Book Thanks and Acknowledgements Introduction to the Learner 1. The Three Sectors of the Economy 2. Management 3. Company Structure 4. Work and Motivation 5. Management and...
Ký hiệu xếp giá: 428.3En - S
CONTENTS Map of the Book Thanks and Acknowledgements Introduction to the Learner 1. The Three Sectors of the Economy 2. Management 3. Company Structure 4. Work and Motivation 5. Management and...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465M1567e
Contents: 1. The Three Sectors of the Economy 2. Management 3. Company Structure 4. Work and Motivation 5. Management and Cultural Diversity 6. Recruitment 7. Labor Relations 8. Production 9....
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71E58
Cuốn sách cung cấp những kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực thương mại quốc tế qua nhiều chủ đề như: phát triển sản phẩm, tiếp thị, bán sỉ, bán lẻ, tiền tệ,...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465G6665
Contents: Introduction to marketing and advertising, Finding the customer, Planning a marketing strategy, Creating ads, Marketing tools, Presenting your public face, Marketing through trade fairs.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465W215e 2016
This guide provides examples taken from real presentations given both by native and non-native academics covering a wide variety of disciplines. The easy-to-follow guidelines and tips will teach you...
Ký hiệu xếp giá: 428.330Ge - A
CONTENTS Unit 1: Introductions and Greetings Unit 2: Occupations Unit 3: Companies Unit 4: The Place of Work Unit 5: Revision and Consolidation Unit 6: Day - to - day Work Unit 7: The Working...
Đang xem: 604