Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2450 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2T550Đ
Ký hiệu xếp giá: 495.63TR120V
Cuốn từ điển này gồm có: khoảng 90.000 từ thường dùng trong sinh hoạt đời sống, 20.000 từ chuyên ngành kinh tế thương mại, ngân hàng. chứng khoán.
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2NG527V
Từ điển này thu thập và đối chiếu Nhật - Việt 1945 chữ Hán thường dùng trong tiếng Việt. Từ điển có chỉ dẫn: Cách viết chữ Hán, cách đọc ON/KUN, phiên âm Latinh, cách đọc Hán Việt.
Ký hiệu xếp giá: 495.632 492 2NG527V
Từ điển này gồm 1945 Joyo Kanji, 18.000 tổ hợp, 2.000 thuật ngữ, có chỉ dẫn: cách viết chữ Hán, các đọc On/Kun, phiên âm La Tinh, cách đọc Hán Việt.
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2TR120V
Từ điển này gồm khoảng 90.000 từ thông dụng trong sinh hoạt, kinh tế, thương mại ..., có phiên âm cách đọc Hiragana.
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2V561NG
Cuốn từ điển này gồm 140.000 mục từ Nhật-Việt, 120.000 mục từ Việt-Nhật, và ví dụ minh họa. Bảng tra chữ KANJI và ví dụ minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 395 6TR120V
Cuốn từ điển này chọn lọc những từ ngữ thông dụng trong sinh hoạt xã hội, kinh tế, thương mại ...
Ký hiệu xếp giá: 428.1Ba-A
CONTENTS 1. Learning 2. Word Formation 3. Phrase building 4. Parts of speech 5. Connecting and linking 6. Topics 7. Notional concepts 8.Varieties of English
Đang xem: 1770