Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4350 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.607 6 GI-108TR
Quyển bài tập này nhằm hệ thống lại kiến thức, kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức trong quyển "Giáo trình Tiếng Nhật mới: bài học 2". Nội dung trong quyển bài tập tương ứng với bài khóa, chứa đựng...
Ký hiệu xếp giá: 495.607 1 Y400S
Sách hướng dẫn học tiếng Nhật qua các bài hát, qua đó cung cấp thêm nhiều từ vựng.
Ký hiệu xếp giá: 495.607 1 T200R
Sách cung cấp các từ vựng, mẫu ngữ pháp và cách học tiếng Nhật thông qua các bài hát.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 NG527M
Đây là giáo trình dành cho những ai muốn sang Nhật để sinh sống, học tập và làm việc, giúp nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Nhật, cung cấp những điều cần biết và cần tránh trong cuộc sống hằng ngày ở...
Ký hiệu xếp giá: 495.684 H675l 2
Sách trình bày những kỹ năng để tìm kiếm thông tin và nắm bắt ý chính, vừa học vừa ôn lại, củng cố thêm kiến thức về những điểm văn phạm mấu chốt - nền tảng cho việc đọc hiểu, như những cách nối câu,...
Ký hiệu xếp giá: 495.681 H675l 2 2016
Sách trình bày những kiến thức về ngôn ngữ, Hán tự và những từ được viết bằng Hán tự thường thấy ở những bảng biểu hay những văn bản; kiến thức Hán tự để phục vụ cho phần thi đọc hiểu của kỳ thi năng...
Đang xem: 864