Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2746 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Y192t 2002
Sách "Đọc tiếng Nhật" trình bày các vấn đề: bài đọc, giải thích từ mới và cách sử dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 S2521n 4 2017
Sách giới thiệu các điểm thường được đưa ra trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N4, các mẫu câu, đoạn văn, nghe hiểu, các bài tập tổng hợp.
Ký hiệu xếp giá: 495.681 S2521n 4 2017
Sách giới thiệu khoảng 200 Hán tự, 300 từ vựng thường được đưa ra trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N4 và trong sinh hoạt thường ngày, các bài tập tổng hợp.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 S2521
Nội dung cuốn sách "Luyện đọc hiểu tiếng Nhật: cấp 2" gồm có 8 bài luyện đọc hiểu theo chủ đề, có đáp án và câu dịch tiếng Anh.
Ký hiệu xếp giá: 495.184 P3987 3
Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ 3 dùng cho sinh viên năm nhất, bổ trợ kỹ năng đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.184 P3987 2
Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ 2 dùng cho sinh viên năm nhất, bổ trợ kỹ năng đọc hiểu.
Đang xem: 573