Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2259 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2 NG527V
Từ điển này thu thập và đối chiếu Nhật - Việt 1945 chữ Hán thường dùng trong tiếng Việt. Từ điển có chỉ dẫn: Cách viết chữ Hán, cách đọc ON/KUN, phiên âm Latinh, cách đọc Hán Việt.
Ký hiệu xếp giá: 495.632 492 2 NG527V
Từ điển này gồm 1945 Joyo Kanji, 18.000 tổ hợp, 2.000 thuật ngữ, có chỉ dẫn: cách viết chữ Hán, các đọc On/Kun, phiên âm La Tinh, cách đọc Hán Việt.
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2 TR120V
Từ điển này gồm khoảng 90.000 từ thông dụng trong sinh hoạt, kinh tế, thương mại ..., có phiên âm cách đọc Hiragana.
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2 V561NG
Cuốn từ điển này gồm 140.000 mục từ Nhật-Việt, 120.000 mục từ Việt-Nhật, và ví dụ minh họa. Bảng tra chữ KANJI và ví dụ minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 395 6 TR120V
Cuốn từ điển này chọn lọc những từ ngữ thông dụng trong sinh hoạt xã hội, kinh tế, thương mại ...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 395 6 T550Đ
Ký hiệu xếp giá: 495.784 959 22 Đa-H
Mục lục Lời giới thiệu I. Những từ ngữ thường dùng II. Loại từ thường dùng III. NHững câu đàm thoại ngắn thường dùng IV. Những câu đàm thoại thông dụng V: Những tình huống điển hình
Ký hiệu xếp giá: 495.782 Ho-M
Mục lục: 1. Chào hỏi - Giới thiệu 2. So đếm 3. Tạm biệt 4. Cám ơn 5. Xin lỗi, nhận lỗi 6. Yêu cầu, xin phép 7. Mời mọc 8. Đồng ý 9. Từ chối- Không đồng ý 10. Biểu lộ tình cảm 11. Quan hệ xã hội 12....
Ký hiệu xếp giá: 495.782 Ho-M
Mục lục: 1. Bắt chuyện 2. Giữ câu chuyện tiếp tục 3. Thông tin về bạn bè 4. Một số cụm từ 5. Cơ thể, bệnh tật 6. Tiệm may 7. Mua sắm 8. Cửa hàng điện máy 9. Đi siêu thị 10. Tiệm giày 11. Cửa hàng mỹ...
Đang xem: 1128