Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3072 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.684 A300A
Nội dung sách gồm có: luyện các kỹ năng đọc hiểu cơ bản, kỹ năng đọc nhanh.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách trình bày các kỹ năng đọc hiểu tiếng Nhật từ dễ đến khó dành cho người mới bắt đầu học.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 R200A
Ký hiệu xếp giá: 495.684 M600D
Sách gồm các bài đọc hiểu theo chủ đề khác nhau, dành cho người học trình độ từ trung cấp trở lên.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 I-311J
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách gồm 5 chủ đề đọc hiểu với những vấn đề cơ bản, có phần đáp án. Sách dành cho các kỳ thi du học Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách bao gồm tập hợp từ ngữ, đoạn văn, vấn đề giản lược từ ngữ và một số chủ đề luyện tập, tìm kiếm thông tin, đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách gồm 7 chủ đề đọc hiểu trình độ trung - thượng cấp, có phần đáp án. Sách dành cho các kỳ thi du học Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Y104A
Sách trình bày các vấn đề: bài đọc, giải thích từ mới và cách sử dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419V
Sách trình bày cách sử dụng tiếng Nhật trong một số trường hợp, có các bài đọc về văn hóa, hình ảnh minh họa.
Đang xem: 176