Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
173 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.183 T305N
Sách gồm 25 bài, nội dung tập trung những chủ đề phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Trong mỗi bài có bổ sung thêm một số từ liên quan, trọng tâm ngữ pháp, cách sử dụng câu, những bài học thêm. Sách...
Ký hiệu xếp giá: 495.18 GI-100L
Chủ đề: Tiếng Trung
Cuốn sách gồm hai phần chính là phần các câu hỏi hàng ngày gồm những câu nói phổ thông nhất và phần khẩu ngữ hỏa tốc gồm các tình huống chính như trên đường đi, xuất nhập cảnh, dùng cơm, nghỉ trọ,...
Ký hiệu xếp giá: 495.184 959 22 Ng-V
Chủ đề: Tiếng Trung
Mục lục Phần I: Những mẫu câu thường dùng trong giao tiếp hàng ngày Phần II: Những mẫu câu giao tiếp dùng trong ngoại giao tiếp xúc khi mới gặp nhau lần đầu, quan hệ trong các hoạt động kinh tế- xã...
Ký hiệu xếp giá: 495.1 Y941s
Tuyển tập các đề thi HSK: trung cấp tập hợp các đề mô phỏng, gồm có phần thi chính, phần nói, phần viết, dùng để ôn tập thi chứng chỉ HSK trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.11 Tr-G
Mục lục Lời nói đầu Giới thiệu chữ hán Phần I: Hướng dẫn tập viết Chỉ mục 1: Các chữ được viết trong giao trình CHỉ mục 2: các bộ thủ đã được viết trong giáo trình Phụ lục 1: một số chữ và thiên bàng...
Ký hiệu xếp giá: 333.79 H523Đ
Nội dung cuốn sách bao gồm hai phần chính: những bài học từ hoạt động huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả ở Trung Quốc, Ấn Độ và Braxin; các nghiên cứu trường hợp về huy động tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 495.183 TR513QU
CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ 1. Những vấn đề chung 2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng 3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng 4. Kế toán dự trữ hàng hoá CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG 1. Giới...
Ký hiệu xếp giá: 895.109 Li-Q
1. Đôi nét về văn học Trung Quốc 2. Văn học tiên Tần 3. Văn học Tần Hán 4. Văn học Tam Quốc Lưỡng Tấn 5. Văn học Thập Lục Quốc - Văn học Nam Triền 6. Văn học Bắc Triều 7. Lý thuết Hán Ngụy Lục Triều...
Ký hiệu xếp giá: 895.109 Li-Q
1. Đôi nét về văn học Trung Quốc 2. Văn học tiên Tần 3. Văn học Tần Hán 4. Văn học Tam Quốc Lưỡng Tấn 5. Văn học Thập Lục Quốc - Văn học Nam Triền 6. Văn học Bắc Triều 7. Lý thuết Hán Ngụy Lục Triều...
Ký hiệu xếp giá: 495.115 V120L
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách giải thích các từ vựng, cấu trúc tiếng Hán và luyện tập nói theo chủ đề.
Đang xem: 5568