Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1096 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.302 85 Ky-N
1. Hệ thống sản xuất tự động hóa 2. Nghiên cứu các cảm biến 3. Ôtômát lập trình công nghiệp API 4. Các hệ đếm 5. Logic tổ hợp 6. Logic dẫy 7. Logic mạch nối 8. Logic lập trình API 9. Cơ cấu tự động...
Ký hiệu xếp giá: 621.316 Ma-D
Phần 1: Cơ sở lý thuyết của máy điện 1 pha công suất nhỏ Phần 2: Động cơ công suất nhỏ động lực Phần 3: Động cơ chấp hành của thiết bị tự động Phần 4: Máy điện thông tin công suất nhỏ của các thiết...
Ký hiệu xếp giá: 621.31 NG527V
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: truyền động điện, truyền động động cơ DC, truyền động động cơ không đồng bộ, truyền động động cơ đồng bộ, định mức động cơ điện, mô phỏng truyền động điện sử dụng...
Ký hiệu xếp giá: 003.7 Di-P
1. Phần mở đầu 2. Vectot không gian của các đại lượng 3 pha 3. Mô hình liên tục của động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc 4. Mô hình liên tục của động cơ đồng bộ 3 pha có kích thích vĩnh cửu 5....
Ký hiệu xếp giá: 621.46 H8931e 2013
Electric Motors and Drives is intended for non-specialist users of electric motors and drives, filling the gap between maths- and theory-based academic textbooks and the more prosaic 'handbooks',...
Ký hiệu xếp giá: 621.310 28 B510Đ
Giáo trình gồm những nội dung sau: những vấn đề chung của hệ truyền động điện, đặc tính cơ của động cơ điện, điều chỉnh các thông số đầu ra của truyền động điện, các hệ truyền động điều chỉnh thông...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Tr-N
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về một hệ thống truyền động điện Chương 2: Động cơ điện và các đặc tính cơ bản của động cơ điện Chương 3: Tính chọn công suất động cơ Chương 4: Các bộ biến đổ Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028 Cellular
Chương 1: Đặc điểm và ứng dụng Chương 2: Tổ chức mạng Chương 3: Tổ chức tín hiệu và báo hiệu Chương 4: Quản lý tài nguyên vô tuyến Chương 5: Thông tin di động số Cellular công nghệ CDMA Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028 Cellular
Chương 1: Đặc diểm mạng thông tin di động số Cellular Chương 2: Mạng Cellular GSM Chương 3: Tính toán mạng Cellular GSM Chương 4: Mạng Cellular CDMA Chương 5: Tính toán mạng Cellular CDMA
Đang xem: 1687