Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2955 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 TR120V
Sách giới thiệu những câu thơ dân gian trữ tình mà tác giả sưu tầm được trên vùng đất Khánh Hòa.
Ký hiệu xếp giá: 390.209 597 18 NG527V
Tòng Đón - Ăm Ca là truyện truyền thuyết dân gian dân tộc Thái được lưu lại tại vùng Mường La và thành phố Sơn La miền Tây Bắc xa xưa. Quan xon cồn - những lời khuyên răn dân gian xưa của người Thái...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 49 TR309NG
Sách sưu tầm, tuyển chọn các văn bản tác phẩm văn học dân gian xứ Huế, bao gồm: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn.
Ký hiệu xếp giá: 390.209 597 55 K100S
Sách sưu tầm, giới thiệu trường ca Hbia Tà Lúi - Kalipu của người Chăm ở Phú Yên. Trường ca Hbia Tà Lúi - Kalipu có nêu lên sự mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác, mà cái ác này không phải giữa người...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 173 Đ450TH
Truyện dân gian Dao phản ánh tư tưởng tình cảm và những quan niệm về trời đất vũ trụ, về thần linh; quan niệm về đạo đức cắt nghĩa sự hình thành những tập tục tốt đẹp của xã hội người Dao, phán ánh...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 19 QU102GI
Sách sưu tầm, giới thiệu 93 truyện cổ dân tộc Mường, gồm thần thoại, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn... phản ánh đời sống, cảm xúc của người Mường.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 6 TR527C
Sách giới thiệu một số truyện cổ của tộc người Mơ Nông sưu tầm tại các buôn làng thuộc hai huyện Lăk và Đăk Mil của tỉnh Đăk Lăk trước đây và huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng. Số truyện sưu tầm gồm...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 157 H100Đ
Sách sưu tầm, giới thiệu một số truyện cổ dân gian của người Tày, người Thái sinh sống tại Yên Bái. Mỗi truyện được trình bày bằng bằng cả tiếng việt và tiếng dân tộc.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 55 NG450S
Sách sưu tầm, giới thiệu 75 truyện cổ, truyện dân gian ở Phú Yên với bốn loại chính là truyền thuyết, truyện cổ, ngụ ngôn và truyện cười.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 19 B510TH
Dân tộc Mường sống ở nhiều tỉnh trên đất nước Việt Nam, mỗi nơi có một điều kiện lao động, đấu tranh, sinh hoạt khác nhau. Họ cũng có mặt từ rất sớm, đã góp phần dựng nước, giữ nước cùng các dân tộc...
Đang xem: 742