Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3402 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 541 Ho-C
D5: Phân tử hai nguyên tử D6: Phân tử nhiều nguyên tử D7: Nghiên cứu thực nghiệm các nguyên tử D8: Lực hút giữa các phân tử D9: Trạng thái tinh thể D10: Tinh thể thực E1: Nhiệt động hoá học E2: Định...
Ký hiệu xếp giá: 530.14 Ly-H
PHẦN A: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT HỆ NHIỀU HẠT Chương 1: Phương pháp lượng tử hoá lần thứ hai Chương 2: Phương pháp biến phân: các gần đúng Hartree và Hartreefock Chương 3: Phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 539 Ly-T
Chương 1: Đại cương về nhóm Chương 2: Đại cương về lý thuyết biểu diễn nhóm Chương 3: Các nhóm điểm Chương 4: Phương pháp Idempôten Chương 5: Các phương pháp lý thuyết nhóm trong cơ học lượng tử...
Ký hiệu xếp giá: 539 Nh-D
Chương 1: Thuyết tương đối hẹp của Einstein và các ứng dụng Chương 2: Từ Kepler qua Newton tới Einstein Chương 3: Siêu âm biến thành ánh sáng Chương 4: Năng lượng mặt trời và đời sống trên trái đất...
Ký hiệu xếp giá: 535 K457n 2
Contents: Interaction of Atoms with Very Intense Fields; Spin-Orbit Interaction of a Photon in an Inhomogeneous Medium; Photoinduced Magnetic Kerr Rotation in Diluted Magnetic Semiconductors; Local...
Ký hiệu xếp giá: 530.107 6 Ph-H
PHẦN I: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC Vấn đề 1: Dao động Vấn đề 2: Sóng cơ học PHẦN II: ĐIỆN XOAY CHIỀU Vấn đề 3: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh Vấn đề 4: Mạch điện xoay chiều mắc song song Vấn đề ...
Ký hiệu xếp giá: 535.854 13 Va-L
Chương 1: Khái quát về các phương pháp phổ Chương 2: Phương pháp phổ hồng ngoại Chương 3: Phương pháp phổ Raman Chương 4: Phương pháp phổ kích thích Electron Chương 5: Phương pháp phố huỳnh quang và...
Ký hiệu xếp giá: 546.076 TK
Mục lục Chương I: Mô tả hiện tượng và giải thích thí nghiệm Chương II: Cấu tạo nguyên tử- liên kết hóa học cấu tạo phân tử và hệ thống tuần hoàn Chương III: Lí thuyết các quá trình hóa học CHương IV:...
Ký hiệu xếp giá: 546.076 TK
Mục lục Chương I: Một số vấn đề cơ bản của hóa học hữu cơ Chương II: Giải tích cơ chế phản ứng và phân tích sản phẩm CHương III: Xác định công thức cấu tạo Chương IV: Hợp chất tạp chất và vật liệu...
Ký hiệu xếp giá: 540.01 Ho-C
MỞ ĐẦU: KHÍA NIỆM VỀ NHIỆT ĐỘNG HỌCVÀ ĐỘNG HOÁ HỌC Chương D.I: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học và áp dụng vào hoá học Chương D.II: Nguyên lý thứ hai và nguyên lý thứ ba của nhiệt động học...
Đang xem: 1608