Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
396 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 382.01 TH523L 2012
Cuốn sách giới thiệu những kỹ năng cần biết về thuế xuất khẩu, nhập khẩu và về các thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, thủ tục hải quan điện tử. Các quy trình nghiệp vụ hải quan, xử phạt...
Ký hiệu xếp giá: 343.597056 L647B
Sách trình bày nội dung quyết định số 110/2003/QĐ_BTC ngày 25-07-2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; công văn số 8841/TC_VP ngày 25-08-2003 của bộ tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 087 C119N 2014
Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: hướng dẫn thanh toán quốc tế trong kinh doanh; văn bản pháp luật mới nhất về xuất nhập khẩu, hoạt động mua bán, đại lý, gia công hành hóa quốc tế; văn bản pháp...
Ký hiệu xếp giá: 343.597056 D182
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Danh mục - thuế suất thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu; biểu thuế xuất khẩu; danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng...
Ký hiệu xếp giá: 382.06 D6317G
Trình bày các nội dung cơ bản về quản trị xuất nhập khẩu như hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu, điều kiện thương mại quốc tế, phương thức thanh toán; vấn đề lý luận, quá...
Ký hiệu xếp giá: 382.01 V100TH
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Những kiến thức cơ bản để thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu; Thanh toán và tín dụng quốc tế; Giao dịch và đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương; Tổ chức...
Ký hiệu xếp giá: 658.848 Đ450H
Nội dung của cuốn sách này bao gồm: marketing và doanh nghiệp, marketing xuất nhập khẩu, nghiên cứu marketing, bài học thực tiễn về marketing và thuật ngữ marketing.
Ký hiệu xếp giá: 343.597 056 H566CH
Trình bày hướng dẫn phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), hướng dẫn về: khai báo chi tiết về hàng tạm nhập - tái nhập, khai hải quan, xuất nhập khẩu thương mại và hàng hóa XNK tại chỗ, hàng hóa...
Ký hiệu xếp giá: 343.597056 T532.2009
Cuốn sách được tổng hợp từ những quy định: biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu thông thường (quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các quyết định sửa đổi, bổ sung), biểu thuế nhập khẩu...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 087 T310H 2014
Nội dung sách gồm những phần sau: Phần I: Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015); Phần II: INCOTERMS (song ngữ Việt - Anh); Phần III:...
Đang xem: 1249