Thư viện Lạc Hồng
Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
Tài liệu trong : Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
1022 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 005.133 M4788
This Missing Manual shows readers how the jQuery library makes JavaScript programming fun, easy, and accessible to web designers at every level of experience. Readers will quickly learn how to use jQuery to help your site run smoothly and look great across multiple web browsers. jQuery is the most...
Ký hiệu xếp giá: 006.74 P941
This book shows you how to build, test, and fine-tune your app for the iPhone, iPad, or iPod touch. Contents: Getting started; HTML5 in short; CSS3 and iOS styling; JavaScript and APIs; Mobile frameworks; Usability, navigation, and touch; GPS and Google maps; Animation and effects; Canvas; Audio...
Mục tiêu của đề tài: Hệ thống hóa lý luận về Marketing Ngân hàng. Nghiên cứu thực trạng hoạt động Marketing tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Chi Nhánh Đồng Nai (gọi tắt là PG Bank Đồng Nai). Đề xuất một số giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường cho Ngân hàng PG Bank Đồng Nai đến năm 2020.
Ký hiệu xếp giá: 004.1 M946
Cuốn sách đề cập đến tất cả lĩnh vực cải tiến hệ thống, như là bo mạch, bộ xử lý, bộ nhớ, thùng máy và bộ nguồn. Cuốn sách này đề cập sự chăm sóc thành phần và hệ thống đúng cách, cụ thể những mục liên quan đến cái dễ hỏng hóc nhất trong hệ thống máy tính khác nhau, cách định vị và nhận dạng thành...
Ký hiệu xếp giá: 615.1 Đ108V
Chủ đề: Thuốc; Dược phẩm
Giới thiệu hệ thống các tác dụng dược lý và độc tính của các loại thuốc: thuốc giảm đau loại morphin và không phải morphin, thuốc chống viêm không phải steroid, thuốc giảm đau hỗ trợ, thuốc chống viêm steroid.
Ký hiệu xếp giá: 005.36 Đ450V 2012
Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng quan về phần mềm SPSS, cài đặt một số thao tác cơ bản trên SPSS, các loại dữ liệu và thang đo, phương pháp phân tích dữ liệu, mã hóa và nhập dữ liệu, thống kê mô tả. Kiểm định giả thiết về trung bình, tương quan và hồi quy tuyến tính, đánh giá độ tin cậy thanh đo...
Ký hiệu xếp giá: 301.09519 X1 2012
Chủ đề: Hàn Quốc học
Cuốn sách "Xã hội Hàn Quốc hiện đại" được Đại học Quốc gia Hà Nội dịch và xuất bản từ bản tiếng Hàn của Đại học quốc gia Seoul. Sách trình bày các vấn đề: sự hình thành xã hội Hàn Quốc đương đại: truyền thống và hiện đại; phát triển kinh tế và công nghiệp hóa, biến động chính trị của Hàn Quốc; quá...
Ký hiệu xếp giá: 428.24024651 E9294c 2012
Career Paths English: Secretarial is a new educational resource for secretarial professionals who want to improve their English communication skills in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the...
Ký hiệu xếp giá: 612 P534s 2012
Chủ đề: Y khoa
Cuốn sách này do Bộ môn Sinh lý học Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Cuốn sách gồm 6 chương, mỗi chương có một số bài tác giả trình bày mục tiêu của chương và mục tiêu của từng bài, cuối mỗi bài có các câu hỏi trắc nghiệm.
Đang xem: 424