Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1646 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 336.2076 N5766B
Tài liệu này hệ thống hóa bài tập, câu hỏi trắc nghiệm theo từng sắc thuế phổ biến ở Việt Nam, bao gồm phần bài tập tự luận, câu hỏi trắc nghiệm và bài giải gợi ý.
Ký hiệu xếp giá: 340.1 G434 2015
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: những khái niệm chung; nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và hình thức nhà nước; chức năng, bộ máy, kiểu và vai trò của nhà nước trong đời sống xã hội; nhà nước pháp quyền; nhà nước và cá nhân; nguồn gốc, bản chất, chức năng, kiểu, hình thức pháp luật; quy phạm...
Ký hiệu xếp giá: 332.401 G434 2015
Chủ đề: Tài chính; Tiền tệ
Giáo trình này trình bày những nội dung sau: tiền tệ và lưu thông tiền tệ; đại cương về tài chính; một số vấn đề cơ bản về tín dụng và lãi suất; tài chính công; tài chính doanh nghiệp; các trung gian tài chính; hệ thống ngân hàng và những nội dung cơ bản về ngân hàng trung ương; ngân hàng thương...
Ký hiệu xếp giá: 345 N763t 2015
Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tương trợ tư pháp và tương trợ tư pháp về hình sự. Trình bày tương trợ tư pháp về hình sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật Việt Nam; thực trạng tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các nước và một số giải...
Ký hiệu xếp giá: 347.597051 B2169c 2015
Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài; pháp luật điều chỉnh công nhận và những vấn đề đặt ra cũng như giải pháp hoàn thiện pháp luật công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết...
Ký hiệu xếp giá: 345.0773 D211q 2015
Cuốn sách bao gồm tham luận của các nhà nghiên cứu Việt Nam và của một số học giả nước ngoài trình bày tại hội thảo "Quyền sống trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam" do viện Chính sách công và Pháp luật phối hợp cùng Trung tâm Nhân quyền Na Uy tổ chức tại Hà Nội vào ngày 22-9-2014. Ngoài...
Ký hiệu xếp giá: 541.34507 N5769g 2015
Cuốn sách trình bày những đặc tính chung của hệ keo, hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ, tính chất của hệ keo, độ bền và sự keo tụ của hệ keo, nhũ tượng, hợp chất cao phân tử và dung dịch của hợp chất cao phân tử.
Ký hiệu xếp giá: 394.2068 N5767g
Nội dung giáo trình gồm có: giới thiệu về môn học, sự kiện và ngành công nghiệp sự kiện, lập kế hoạch và xây dựng chiến lược marketing cho sự kiện, quản trị và triền khai thực hiện dự án sự kiện.
Ký hiệu xếp giá: 394.269597 T358s
Cuốn sách miêu tả 60 lễ hội truyền thống tiêu biểu ở các địa phương, của các dân tộc trên cả nước. Ngoài phần lễ hội, cuốn sách còn có thêm phần câu ca trong hội hè và phần viết về các trò diễn, trò chơi, cuộc thi tài trong lễ hội nhằm miêu tả cụ thể, chi tiết hơn bộ phận cấu thành không thể thiếu...
Ký hiệu xếp giá: 338.5024658 S1939m 2015
Managerial Economics, 8th edition provides a detailed introduction to managerial economics for undergraduates, MBAs, and executives. Each chapter opens with a description of a challenging managerial problem and concludes by revisiting and analyzing the decision, allowing students to see the...
Đang xem: 185