Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1773 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 347.597 L9266b
Phân tích và luận giải 37 án lệ, trong từng án lệ tác giả sẽ trích dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến án lệ đó, tiếp theo "lý giải" các kết luận pháp lý của án lệ thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật liên quan, nêu một số vấn đề có thể cần lưu ý khi áp dụng án lệ cụ thể sau...
Ký hiệu xếp giá: 341.48 C5486
Trình bày chống phân biệt đối xử - một bảo đảm quyền con người trong pháp luật quốc tế và khu vực, chống phân biệt đối xử với trẻ em từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia, chống phân biệt đối xử với trẻ em phạm tội từ góc độ pháp luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia...
Ký hiệu xếp giá: 342.59708772 L9268t 2020
Giới thiệu nội dung Luật Trẻ em với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền và bổn phận của trẻ em; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ...
Ký hiệu xếp giá: 338.4761510711 K555t 1
Trình bày kiến thức đại cương về kinh tế học; kinh tế vĩ mô; kinh tế vi mô; chính sách thuế; pháp luật hợp đồng; quản lý giá thuốc; đấu thầu thuốc; các loại hình doanh nghiệp; các hình thức bán lẻ thuốc tại Việt Nam; vốn, chi phí, doanh thu và lợi nhuận; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; kiểm...
Ký hiệu xếp giá: 338.4761510711 K555t 2
Cung cấp kiến thức đại cương về kinh tế y tế; chi phí và hiệu quả trong kinh tế dược; các phương pháp phân tích kinh tế dược; phân tích tác động ngân sách; kỹ thuật thu thập dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế dược; tìm kiếm thông tin trong xây dựng mô hình nghiên cứu kinh tế dược; phân tích xác suất...
Ký hiệu xếp giá: 346.59707 P535l 2020
Cung cấp những kiến thức về các loại hợp đồng cơ bản trong hoạt động thương mại và đầu tư tại Việt Nam gồm: Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư; những vấn đề pháp lí cơ bản của một số loại hợp đồng trong thương mại và đầu tư; một số vấn đề cơ bản về đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong...
Ký hiệu xếp giá: 382 G434d
Trình bày tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế, các phương thức giao dịch thương mại quốc tế, incoterms - các điều kiện thương mại quốc tế, hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, các hợp đồng chuyển biệt trong thương mại quốc tế, chứng từ trong thương mại quốc tế và tổ chức thực hiện hợp đồng mua...
Ký hiệu xếp giá: 346.59700269 T927t 2020
Giới thiệu những kiến thức chuyên sâu về lý luận trong lĩnh vực pháp luật dân sự nói chung, quan hệ pháp luật về thời hiệu, thừa kế nói riêng và hướng xử lý, thực tiễn xét xử.
Ký hiệu xếp giá: 346.597016 L9268h 2020
Giới thiệu những quy định chung và quy định cụ thể về kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình, cấp dưỡng, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cùng các điều khoản thi hành trong Luật Hôn nhân và gia...
Đang xem: 5859