Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
809 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 535 H100L
Tập sáu cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ, thuyết tương đối, sau đó là vật lý lượng tử, nguyên tử, hạt nhân và cuối cùng là năng lượng hạt nhân.
Ký hiệu xếp giá: 531 H100L
Chủ đề: Cơ học
Tập hai trình bày các vấn đề sau: sự quay, sự lăn - mômen quay và mômen xung lượng, cân bằng và đàn hồi, dao động, sự hấp dẫn, chất lưu, sóng.
Ký hiệu xếp giá: 531 H100L
Chủ đề: Cơ học
Tập hai trình bày các vấn đề sau: đo lường, chuyển động thẳng, vectơ, chuyển động trong không gian hai và ba chiều, lực và chuyển động, công và động năng, bảo toàn năng lượng, hệ hạt, va chạm.
Ký hiệu xếp giá: 537.010 76 L561D
Bộ sách " Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý" này trình bày cách giải các đề bài tập và bài toán trích ra từ phần "Bài tập và bài toán" ở cuối mỗi chương của bộ sách "Cơ sở vật lý" - D. Halliday, .. Tập bốn giải các bài tập, bài toán điện học.
Ký hiệu xếp giá: 531.076 L561D
Bộ sách " Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý" này trình bày cách giải các đề bài tập và bài toán trích ra từ phần "Bài tập và bài toán" ở cuối mỗi chương của bộ sách "Cơ sở vật lý" - D. Halliday, .. Tập bốn giải các bài tập, bài toán cơ học.
Ký hiệu xếp giá: 537.010 76 L561D
Bộ sách " Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý" này trình bày cách giải các đề bài tập và bài toán trích ra từ phần "Bài tập và bài toán" ở cuối mỗi chương của bộ sách "Cơ sở vật lý" - D. Halliday, .. Tập bốn giải các bài tập, bài toán điện học.
Ký hiệu xếp giá: 531.076 L561D
Bộ sách " Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý" này trình bày cách giải các đề bài tập và bài toán trích ra từ phần "Bài tập và bài toán" ở cuối mỗi chương của bộ sách "Cơ sở vật lý" - D. Halliday, .. Tập bốn giải các bài tập, bài toán cơ học và nhiệt học.
Ký hiệu xếp giá: 536.01 H100L
Chủ đề: Nhiệt học
Tập ba trình bày các vấn đề sau: nhiệt độ, nhiệt và định luật thứ nhất của nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí, entropi và định luật thứ hai của nhiệt động lực học.
Ký hiệu xếp giá: 570 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Nội dung của quyển sách bao gồm: Sinh học tế bào và hóa sinh học; Sinh lý học - chức năng của cơ quan; Di truyền học và tiến hóa.
Ký hiệu xếp giá: 570 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Nội dung của quyển sách bao gồm: trong tập 2 này trình bày tiếp theo phần sinh lý học; Nguồn gốc và sự đa dạng của sự sống; Sinh thái học.
Đang xem: 1603