Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài liệu trong : Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
2993 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 624.1821 D6316t 2017
Nội dung cuốn sách gồm 8 chương, ứng với các chương từ A đến H và chương J của Quy phạm, gồm những nội dung quan trọng thường gặp nhất của kết cấu thép: Đại cương về thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm AISC 360-10; các phương pháp và cơ sở thiết kế; thiết kế cấu kiện chịu kéo; thiết kế cấu kiện...
Ký hiệu xếp giá: 624.171 P534t 2017
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần lý thuyết trình bày tóm tắt lý thuyết: Khái niệm về ma trận toán học, các phương trình cân bằng trong lý thuyết đàn hồi, phương pháp phần tử hữu hạn để giải bài toán kết cấu hệ thanh và một số hàm cơ bản trong phần mềm Matlab thường sử dụng để áp dụng và việc lập...
Ký hiệu xếp giá: 635.8 N5766c 2017
Cuốn sách giới thiệu một số khái niệm chung về các loại nấm ăn và quy trình kỹ thuật trồng các loại nấm rơm, mộc nhĩ, nấm sò, nấm mỡ, nấm hương, nấm kim châm, nấm linh chi;hiệu quả kinh tế trong sản xuất các loại nấm ăn.
Ký hiệu xếp giá: 624.183 4 N5768d 2017
Contents: Chapter1. Concept of cast-in-situ rc slab-and-beam systems; Chapter 2. Calculation of cast-in-situ rc one-way slabs; Chapter 3. Design example on cast-in-situ rc one-way slabs.
Ký hiệu xếp giá: 625.76071 L655g 2017
Cuốn sách phân tích nguyên nhân làm suy giảm chất lượng đường sá. Giới thiệu phương pháp điều tra đánh giá tình trạng mặt đường, hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý mạng lưới đường ô tô, các thiết bị trên đường, kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa và ảnh hưởng của điều kiện đường đến an toàn chạy xe.
Ký hiệu xếp giá: 624.182 N5768t 2017
Cuốn sách giới thiệu việc tính toán kết cấu liên hợp thép - BTCT theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 4. Các cấu kiện cơ bản của kết cấu liên hợp thép - BTCT: tính toán kết cấu sàn liên hợp, tính toán kết cấu dầm liên hợp giản đơn, tính toán kết cấu dầm liên hợp liên tục, tính toán kết cấu cột liên...
Ký hiệu xếp giá: 624.1762 H6789d 2017
Cuốn sách trình bày động đất và cơ sở của động đất học công trình, cơ sở động lực học kết cấu và tính toán hệ đàn hồi chịu tải trọng động đất. Tính toán kết cấu chịu tác động của động đất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9386:2012, kỹ thuật áp dụng để điều khiển kết cấu chống động đất, phân tích độ...
Ký hiệu xếp giá: 629.25040288 G477a 2017
Contents: engine operation; engine shop safety; diagnosing engine problems; engine removal, disassembly, inspection, and in-chassis repairs; cleaning the engine; measuring; cylinder head: parts and service; cylinder head: springs, valves, and valve seats; camshafts, lifters, timing belts, and...
Ký hiệu xếp giá: 629.287 D415a 2017
Contents: introduction; diagnostic techniques; tools and equipment; sensors, actuators and oscilloscope diagnostics; on-board diagnostics; engine systems; chassis systems; electrical systems; transmission systems; learning activities and simulations.
Ký hiệu xếp giá: 629.254028 S863a 2017
Contents: electrical fundamentals; introduction to oscilloscopes; automotive actuators and waveform analysis; automotive sensors and waveform analysis; automotive ignition systems and waveform analysis; automotive network systems and waveform analysis; automotive pressure testing and waveform...
Đang xem: 30