Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài liệu trong : Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
3132 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 629.895133N5767d 2019
Nội dung sách gồm: truyền thông; điều khiển xa bằng Bluetooth, bằng hồng ngoại, bằng sóng cao tần; tổng quan về ESP32; lập trình ESP32 với Atom Text Editor và Platformio IDE; ESP32 và cảm biến PIR; ESP32 với cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm; ESP32 và nhiều cảm biến nhiệt độ; ESP32 và LCD I2C; trạm...
Ký hiệu xếp giá: 657.45K473t 2019
Chủ đề: Kiểm toán
Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; hệ thống kiểm soát nội bộ; chuẩn bị kiểm toán; các vấn đề cơ bản và nâng cao về bằng chứng kiểm toán; hoàn thành kiểm toán; vấn đề đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập...
Ký hiệu xếp giá: 650.072H1114p 2019
Trình bày tổng quan về nghiên cứu; nghiên cứu thực nghiệm; sự đo lường và thang đo các khái niệm; chọn mẫu; phương pháp trích dẫn và viết tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học; ứng dụng mô hình hồi quy trong nghiên cứu khoa học; mô hình cấu trúc tuyến tính sử dụng AMOS; mô hình cấu trúc...
Ký hiệu xếp giá: 650.072D584n 2019
Trình bày tổng quan về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế; kiểm định giả thuyết nghiên cứu; kiểm định phi tham số; ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính; ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic; mô hình hồi quy dữ liệu bảng; mô hình phân tích nhân tố khám phá; mô hình phân tích cấu trúc tuyến...
Ký hiệu xếp giá: 629.2F611
Chủ đề: Ô tô
Khái quát lịch sử hình thành, quá trình phát minh xe ô tô và kỹ thuật cấu thành của một chiếc xe ô tô từ thời cổ đến hiện đại; giới thiệu môn đua xe thể thao, các loại xe ô tô của tương lai cùng bảng chú giải thuật ngữ trong kỹ thuật xe ô tô.
Ký hiệu xếp giá: 615.908G6189
Goldfrank's begins with a historical perspective on medical toxicology principles and the general approach to the patient. It then progresses to the fundamental principles of medical toxicology, encompassing biochemical and molecular concepts; the effect of xenobiotics on vital organs and body...
Ký hiệu xếp giá: 615.7045S865
Stockley’s Drug Interactions, edited by Claire L Preston, remains the world’s most comprehensive and authoritative international reference book on drug interactions. Based upon thousands of published papers and reports it: Covers interactions between therapeutic drugs, proprietary medicines, herbal...
Ký hiệu xếp giá: 658.45C73467
Contents: basics of business and professional communication, strategic case: Sundown bakery; personal skills, strategic case: Omnicom marketing; working in groups, strategic case: Museum of Springfield; making effective presentations, strategic case: Fresh Air Sports
Ký hiệu xếp giá: 616B4667 1 2018
Chủ đề: Bệnh nội khoa
Cuốn sách giới thiệu về các bệnh học nội khoa như: hô hấp, tim mạch, thận - tiết niệu, bệnh học người cao tuổi. Trình bày các bệnh học nội khoa đều được khai thác ở các khía cạnh như: định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng của bệnh, chẩn đoán xác định bệnh, cách điều trị và phòng bệnh.
Ký hiệu xếp giá: 616B4667 2 2018
Chủ đề: Bệnh nội khoa
Cuốn sách giới thiệu về các bệnh học nội khoa như: tiêu hóa, cơ xương khớp, nội tiết, huyết học, hồi sức cấp cứu. Trong nội dung về các bệnh học đều được trình bày ở các khía cạnh: nguyên nhân gây ra bệnh, triệu chứng, cách xử lý và điều trị bệnh.
Đang xem: 1720