Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
386 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 Di-S
Chương 1: Các linh kiện bán dẫn công suất Chương 2: Chỉnh lưu dùng Điốt và lọc Chương 3: Chỉnh lưu có điều khiển dùng tiristor Chương 4: Bô băm xung áp một chiều Chương 5: Điều chỉnh dòng điện xoay...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 076 Di-S
Phần 1: Chỉnh lưu điốt Phần 2: Chỉnh lưu tiristor Phần 3: Băm điện áp 1 chiều Phần 4: Điều chỉnh điện áp xoay chiều
Ký hiệu xếp giá: 621.381 NG527V
Nội dung cuốn sách: Phân tích khảo sát các bộ biến đổi công suất cơ bản nhự: Bộ chỉnh lưu điều khiển pha, bộ biến đổi tần số chuyển mạch cưỡng bức, các bộ nguồn dạng đóng ngắt, các bộ biến đổi tần số...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 Di-D
Chương 1: Các linh kiện bán dẫn công suất Chương 2: Các sơ đồ chỉnh lưu Chương 3: Chế độ có tải của các bộ biến đổi Chương 4: Chuyển mạch dòng điện 1 chiều Chương 5: Biến đổi tần số Chương 6: Một số...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 076 Di-S
Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất Chương 2: Chỉnh lưu điốt Chương 3: Lọc điện Chương 4: Chỉnh lưu tiristor Chương 5: Độ băm điện áp một chiều Chương 6: Điều chỉnh điện áp xoay chiều Chương 7:...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 L250V
Tập 1 trình bày những vấn đề chung về điện tử công suất thông qua lý thuyết, đặc biệt là phương pháp và ví dụ cụ thể về thiết kế các bộ biến đổi công suất. Nội dung cụ thể gồm có: đại cương về điện...
Ký hiệu xếp giá: 537.6 Di-H
1 / Điện động học: Phạm vi và các kiến thức cơ bản 2 / Mô hình hoá tuyến tính các phần tử thông dụng 3 / Các định lý tổng quát đối với mạng tuyến tinh 4 / Các chế độ làm việc của mạng tuyến tính 5 /...
Ký hiệu xếp giá: 537 Di-H
1. Các phân bố điện tích 2. Trường Tĩnh điện 3. Thế tĩnh điện 4. Định lý Gauss 5. Lưỡng cực tĩnh điện 6. Các phân bố dòng 7. Từ trường 8. Định lý Ampère 9. Lưỡng cực từ
Ký hiệu xếp giá: 537 Di-H
1. Điện tích và trường điện từ 2. Trường điện từ không đổi 3. Các phương trình Maxwell 4. Cảm ứng điện từ 5. Các áp dụng của cảm ứng điện từ 6. Các phương trình Maxwell trong môi trường vật chất 7....
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Đ305T
Chủ đề: Điện tử số
Sách trình bày: kiến thức cơ sở của kỹ thuật số; các họ mạch logic TTL và CMOS; tổng hợp mạch logic tổ hợp; thiết bị logic khả trình; mạch logic tổ hợp; mạch logic dãy; bộ nhớ bán dẫn; tổng hợp hệ...
Đang xem: 2029