Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
96 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690Tô-C
Chương 1: Những vấn đề chung của công tác tổ chức thi công Chương 2: Lập kế hoạch tiến độ thi công sơ đồ ngang Chương 3: Lập kế hoạch tiến độ thi công theo sơ đồ mạng Chương 4: Tổng mặt bằng XD
Ký hiệu xếp giá: 690.02T968 1
Tập một gồm những nội dung chính sau: Thuật ngữ; Kí hiệu; Số liệu, kích thước dùng trong thiết kế xây dựng; Thông tin.
Ký hiệu xếp giá: 690.02T968 11
Phương pháp thử: Thủy tinh, kính XD; Vật liệu lợp và chất dẻo; Vật liệu chịu lửa; Đất XD; Nước; Không khí
Ký hiệu xếp giá: 690.02T968 2
Sách tập hợp các tiêu chuẩn thiết kế xây dựng: quy hoạch, khảo sát, những vấn đề chung về thiết kế.
Ký hiệu xếp giá: 690.02T968 3
Tiêu chuẩn thiết kế : Kết cấu xây dựng
Ký hiệu xếp giá: 690.02T968 4
Tập IV bao gồm tiêu chuẩn nhà ở và công trình công cộng và tiêu chuẩn công trình công nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 690.02T968 6
Cuốn sách trình bày những tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam về hệ thống kỹ thuật cho nhà ở và công trình công cộng.
Ký hiệu xếp giá: 690.02T968 7
Nội dung cuốn sách trình bày những tiêu chuẩn Việt Nam về quản lý chất lượng, thi công và nghiệm thu trong xây dựng.
Ký hiệu xếp giá: 690.02T968 8
Nội dung cuốn sách trình bày các tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam về vật liệu xậy dựng và sản phẩm cơ khí xây dựng; bao gồm: xi măng, vôi, thạch cao; cốt liệu xây dựng; gốm sứ xây dựng; bê tông , hỗn...
Ký hiệu xếp giá: 690.02T968 9
Tập 9 trình bày những tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam về bảo vệ công trình, an toàn, vệ sinh môi trường: Đất xây dựng; nước; không khí.
Đang xem: 1022