Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
400 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.65 Cisco
Phần 1: Tổng quan về việc nối mạng Phần 2: Thiết kế Router và cấu hình cơ bản Phần 3: Tạo đường dẫn các giao thức LAN Phần 4: Cấu hình nâng cao và công cụ cấu hình Phần 5: Phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 330.03 Bu-T
Mục lục Chương I: Lý thuyết hệ thống và các vấn đề cơ bản điều khiển học CHương II: Kinh tế học về hệ thống kinh tế CHương III: Quản lý kinh tế Chương IV: Chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ...
Ký hiệu xếp giá: 910.071 2 NG527TH
Cuốn sách hướng dẫn thực hành nghiệp vụ bar: sắp đặt, bài trí, vệ sinh quầy; phục vụ đồ uống có cồn; pha chế và phục vụ cocktail.
Ký hiệu xếp giá: 540.072 V400D
Nội dung cuốn sách gồm có: giới thiệu khái quát về cách ghi số đo, chữ số có nghĩa, cách cân hóa chất trong phòng thí nghiệm, các phương pháp tách, lọc, thao tác chuẩn độ, cách pha chế chuẩn hóa dung...
Ký hiệu xếp giá: 541.028 Ho-C
Bài 1: Một số dụng cụ thí nghiệm thông dụng Bài 2: Pha chế dung dịch chuẩn độ axit -bazơ Bài 3: Điều chế và xác định khối lượng phân tử khí oxi Bài 4: Xác định đương lượng của Magie Bài 5: Xác định...
Ký hiệu xếp giá: 657.2 V-Nh
Mục lục Phần I: Kế toán các loại tài sản lưu động và tài sản cố định trong doanh nghiệp Phần II: kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp Phần III: Kế toán quá trình sản suất và...
Ký hiệu xếp giá: 657.2 H561D
Cuốn sách bao gồm 2 nội dung cơ bản sau: Giới thiệu các hình thức kế toán đang được áp dụng ở doanh nghiệp Việt Nam; Các ví dụ hướng dẫn ghi sổ theo các hình thức kế toán khác nhau và lập các báo cáo...
Ký hiệu xếp giá: 382.01 D561H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: đại cương về xuất khẩu, đánh giá tiềm năng thị trường xuất khẩu, định chi phí và định giá sản phẩm xuất khẩu, các chiến lược và các kế hoạch marketing xuất...
Ký hiệu xếp giá: 621.504 Ky-L
Chương 1: Khái niệm về nhiệt động học Chương 2: Khái niệm về dòng điện Chương 3: Cơ sở của ngành điện lạnh Chương 4: Xác định vị trí và tên gọi máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông lạnh Chương 5: Phần từ điển...
Ký hiệu xếp giá: 621.5 Ky-L
Chương 1: Các cơ sở của cơ điện lạnh Chương 2: Nhiệt Chương 3: Nhiệt độ Chương 4: Áp suất Chương 5: Các hệ thống làm lạnh kiểu nén khí Chương 6: Xưởng cơ điện lạnh Chương 7: Hệ thống ống trong thiết...
Đang xem: 1336