Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1366 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Ma-D
Chủ đề: Mạch điện tử
I/ Nguồn điện - nắn - nạp II:/ Điện thanh - nhạc màu - nhịp nhảy- khuyếch đại - thu - phát III: Điều khiển tự động IV: Nhiệt kế - Đo - Kiểm V: Kỹ thuật diệt muỗi VI: Điện tử Y khoa
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Ma-T
Chủ đề: Mạch điện tử
Phần I:ĐIỆN TỬ Phần II: MẠCH ĐIỆN TỬ Phần III: ĐO LƯỜNG Phần IV: MẠCH SỐ Phần V: CẢM BIẾN
Ký hiệu xếp giá: 621.381 507 8 Ma-T
Phần I: TẬP LỆP PSPICE Phần II: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ Phần III: CHƯƠNG TRÌNH DESIGN CENTER PSPICE 5.4
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Ma-T
Chủ đề: Mạch điện tử
Bài 1: Định thiên Transistor Bài 2: Bộ khuyếch đại E.C -1 Bài 3: Bộ khuyếch đại E.C - 2 Bài 4: Bộ khuyếch đại E.C - 3 Bài 5: Bộ khuyếch đại B.C Bài 6: Bộ khuyếch đại C.C-1 Bài 7: Bộ khuyếch đại ...
Ký hiệu xếp giá: 621.3815 L648M1
Chủ đề: Mạch điện tử
Cuốn sách này bao gồm 7 chương và 4 phụ lục đề cập đến các phát biểu mô tả lệnh của chương trình Pspice từ version 5.0 trở về trước: Diode bán dẫn, Transistor hai lớp tiếp giáp Bijunction Transistor...
Ký hiệu xếp giá: 621.3851 Ma-T
Chủ đề: Mạch điện tử
Chương 1: Lý thuyết cơ bản khuyếch đại Chương 2: Mạch khuyếch đại tín hiệu nhỏ Chương 3: Mạch khuyếch đại hồi tiếp Chương 4: Mạch khuyếch đại công suất Chương 5: Mạch khuyếch đại DC Chương 6: Mạch...
Ký hiệu xếp giá: 621.3815 L648M2
Chủ đề: Mạch điện tử
Mạch điện tử 2 trình bày những vấn đề liên quan đến đáp ứng tần số của một bộ khuếch đại ghép RC và RLC. Nội dung gồm có: đáp ứng tần thấp và cao của mạch khuếch đại ghép RC, khuếch đại công suất âm...
Ký hiệu xếp giá: 621.3851 Ma-T
Chủ đề: Mạch điện tử
Chương 1: Đáp ứng tần số thấp của mạch khuyếch đại ghép RC Chương 2: Đáp ứng tần số cao của mạch khuyếch đại ghép RC Chương 3: Khuyếch đại công suất âm tần Chương 4: Khuyếch đại cộng hưởng Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 621.3851 Ma-T
Chủ đề: Mạch điện tử
Chương 1: Mạch khuyếch đại thuật toán Chương 2: Mạch lọc Chương 3: Mạch cộng hưởng Chương 4: Mạch dao động hình sin Chương 5: Vi mạch định thì Chương 6: Mạch số cơ bản
Ký hiệu xếp giá: 621.381 3 H407Đ
Chủ đề: Mạch điện tử
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quát về hệ thống thông tin điện tử, một số khái niệm về cao tần, khuếch đại công suất cao tần và nhân tần số, nhiễu và khuếch đại nhiễu thấp, đổi...
Đang xem: 1065