Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
202 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658K94
This book includes: Fundamentals of Meetings, Conventions; Decision Factors; Destination Assessment; Organizing and Hosting International Events; Managing Currency and Finances; Program Planning and...
Ký hiệu xếp giá: 810.93TK
Các tác phẩm : 1/ Mấy vần thơ 2/ Thơ thơ - Giử hương cho gió 3/ Truyện ngắn chọn lọc 4/ Giòng nước ngược
Ký hiệu xếp giá: 495.782H105QU
Ký hiệu xếp giá: 495.782H105QU
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597 31NG527T
Sách nghiên cứu về giá trị văn hóa dân gian ba làng Kẻ, đặc biệt là hội ba làng Kẻ. Ba làng kẻ nay gồm: Đống Ba, Thượng Cát, Đại Cát thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội. Hội ba làng Kẻ mang đậm dấu ấn lịch...
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597NG527TH
Làng Đồng Bằng còn có tên Đào Động, nay thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đền Đồng Bằng còn tên gọi là Vua Cha Bát Hải hoặc đền Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, hội đền Đồng Bằng vào...
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597 31L250TR
Sách sưu tầm, giới thiệu những hội làng ở Thăng Long xưa, Hà Nội ngày nay.
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597 31L250TR
Sách sưu tầm, giới thiệu những hội làng ở Thăng Long xưa, Hà Nội ngày nay.
Ký hiệu xếp giá: 324.259 7TK
Mục lục 1. Lời khai mạc hội nghị 2. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ 3. Phát biểu của Đồng Chí Nguyễn Văn Linh cố vấn ban chấp hành trung ương Đảng
Đang xem: 310