Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
83 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 T2384
Sách cung cấp một số câu hỏi luyện tập được sắp xếp theo dạng câu hỏi nhằm giúp bạn luyện tập các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, sách cung cấp hai bài thi thực hành mô phỏng...
Ký hiệu xếp giá: 659.2 W423
New opportunities for marketing and public relations -- New challenges facing marketing and public relations -- Measuring public relations programming -- Setting meaningful and measurable public...
Ký hiệu xếp giá: 621.384 M500L
This book will provide the reader with a detailed look at two basic wireless industry segments: the wireless cellular industry and the industries that produce products that provide wirweless...
Đang xem: 1225