Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
381 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.57 Vu-H
Mục lục Phần I: Khái niệm về quản lý đổi mới Chương I: Giới thiệu Chương II: Quản lý đổi mới trong các công ty Chương III: Chiến lược kinh doanh và kiến thức tổ chức Phần II: Triển khai sản phẩm mới...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 Qu-X
Chương 1: Những vấn đề chung của quản lý sản xuất Chương 2: Phân loại sản xuất Chương 3: Mã hoá và phân loại sản phẩm Chương 4: Dự báo mức bán sản phẩm Chương 5: quản lý dự trữ Chương 6: Tổ chức sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 NG527V
Sách bao gồm những nội dung chính sau: quản trị vận hành, quản trị chất lượng của các hoạt động cạnh tranh, các hoạt động thực hiện quyết định, sự dự báo, các phương pháp thống kê, phân tích tài...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 NG527TH
Nội dung sách gồm: quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất; tổ chức sản xuất; bố trí sản xuất; quản lý kỹ thuật; chiến lược sản xuất; hoạch định tổng hợp;...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 Đ455TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Nhập môn về quản trị sản xuất và dịch vụ; Dự báo; Quyết định về sản phẩm, dịch vụ, công suất, công nghệ và thiết bị; Xác định địa điểm của doanh...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 Qu-V
Chương 1: Nhập môn về Quản Trị Sản Xuất và Dịch Vụ; Chương 2: Dự báo; Chương 3: Quyết định về sản phẩm, dịch vụ, công suất, công nghệ và thiết bị; Chương 4: Xác định địa điểm của doanh nghiệp; ...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 Qu-V
Chương 1: Nhập môn về Quản Trị Sản Xuất và Dịch Vụ; Chương 2: Dự báo; Chương 3: Quyết định về sản phẩm, dịch vụ, công suất, công nghệ và thiết bị; Chương 4: Xác định địa điểm của doanh nghiệp; ...
Ký hiệu xếp giá: 658.4 H450T
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Mở đầu về quản trị sản xuất và điều hành; Chiến lược sản xuất và điều hành; Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm; Quyết định sản xuất và điều hành; Hoạch định...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 Qu-N
Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Dự báo; Chương 3: Hoạch định công suất; Chương 4: Hoạch định tổng hợp; Chương 5: Quản trị tồn kho; Chương 5: Hoạch định nhu cầu vật tư; Chương 6: Điều độ tác nghiệp;...
Ký hiệu xếp giá: 658.507 6 Qu-N
Chương 2: Dự báo; Chương 3: Hoạch định công suất; Chương 4: Hoạch định tổng hợp; Chương 5: Quản trị tồn kho; Chương 5: Hoạch định nhu cầu vật tư; Chương 6: Điều độ tác nghiệp; Chương 7: Bố trí...
Đang xem: 2556