Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1222 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0071M1837t
Contents: introduction part one: testing language subskills chapter; vocabulary tests; grammar tests; pronunciation tests part two: testing communication skills; reading tests; writing tests;...
Ký hiệu xếp giá: 428.24B8759h
Contents: Words in Context; Theme Grouping: Living Things; Theme Grouping: Time and Space; Everyday and Specific Vocabulary; Roots; Theme Grouping: Thought and Communication; Theme Grouping: Feelings...
Ký hiệu xếp giá: 428.24O325
Contents: introducing the Toefl iBT; Toefl iBT reading; Toefl iBT listening; Toefl iBT speaking; Toefl iBT writing; writer's handbook for English language learners.
Ký hiệu xếp giá: 428.007S767t 2011
This is the updated version of 'the' teacher training course for teachers and trainee teachers preparing for the Cambridge ESOL Teaching Knowledge Test (TKT). It includes everything you need to...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076S5287t 2004
Contents: Understanding the TOEFL; Diagnostic test; Mastering the TOEFL: listening power lessons; grammar power lessons; reading power lessons; the test of written English, recurring tOEFL topics and...
Ký hiệu xếp giá: 428.24T641 1
Contents: Practice sections; Practice test; Review material; Test of written English (TWE); Taking the TOEFL and TWE tests in the; Scoring information; On the day of the actual TOEFL tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.24T641 2
Contents: Notes to the users; Taking the Toefl practice test; Completing your answer sheet; Scoring information; Important things to know; What to take to the test center.
Ký hiệu xếp giá: 428.24T641 3
Contents: Notes to the users; About the Toefl test; What's in the test; Preparing for the actual Toefl test; Taking the Toefl practice test; Completing your answer sheet; Scoring information; Test of...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076T2384
Sách cung cấp một số câu hỏi luyện tập được sắp xếp theo dạng câu hỏi nhằm giúp bạn luyện tập các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, sách cung cấp hai bài thi thực hành mô phỏng...
Đang xem: 550